Hovedprosjekter

2020

Elkraft - Gymsal Svinndal

2019

Maskinteknikk - Demonterbar svingskive
Elkraft - Sølvgata 20