Cicignon Park – Blokk B, gamle sentralsykehuset i Fredrikstad

Prosjekteringen av 3 nye etasjer på blokk B ved det gamle sentralsykehuset i Fredrikstad. I samarbeid med oppdragsgiver Nordic Group Holding skal problemstillinger som materialvalg, utforming og planløsninger, bærekonstruksjon og statiske beregninger løses av prosjektgruppen.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektgruppen har fått fritt spillerom fra oppdragsgiver Nordic Group Holding, men med ønsker om gode løsninger med tanke på miljø, trygghet og effektivitet ved montering samt fokus på vekt.

Det har da også blitt tatt hensyn til beliggenheten og mulighetene for å få en fin og vakker utsikt ut over plankebyen Fredrikstad samt et glimt av sjøvannet som så fint brer seg rundt og igjennom Fredrikstad.

Prosjekteringen innebærer bære- og avstivningssystemer, utforminger og beregninger av forbindelser i knutepunkter, bruk av beregningsprogrammer, enkle konstruksjonstegninger, BIM-modell i Revit, fundamentering og grensesnitt mot andre profesjoner.

Det skal i tillegg gjennomføres en energiberegning av øverste etasje, produsere FDV-dokumentasjon til en leilighet, priskalkyle for en leilighet samt en fremdriftsplan for byggeprosessen. Underveis i hele prosjekteringen skal det tilstrebes å jobbe mot et energieffektivt og miljøvennlig bygg som vil gi en flott utsikt over Fredrikstad.


Prosjektbilder