HACCP fareanalyse for pakkemaskin

Dette Hovedprosjektet i matteknikk er et samarbeid med Alna As. De ønsker å utvikle en HACCP fareanalyse for ny pakkemaskin for å belyse kritiske kontrollpunkter og korrigerende tiltak som må utføres. Dette er viktig for å sikre at produktene som Alna AS er trygge for forbruker, og at de oppfyller kravene til norsk lovverk.

I samarbeid med Alna AS har gruppen fått i oppgave å utarbeide en HACCP fareanalyse for en ny pakkemaskin som produserer ulike produkter som soyasauser, hvitløksdressing, og majonesbaserte produkter. De ønsker å få et innblikk i kritiske kontrollpunkter og korrigerende tiltak som må utføres som et resultat av fareanalysen.

Gruppen har utarbeidet et flytskjema og en HACCP fareanalyse for den nye pakkemaskinen. HACCP fareanalysen beskriver sannsynligheten for at farer kan oppstå. Det benyttes en risikomatrise til hjelp for å definere risikoen av farer. 

 

Fareanalysen identifiserer hvilke farer det er nødvendig å eliminere eller redusere til et akseptabelt nivå for å sikre at sluttproduktet er trygt. 

 

Det er identifisert kritiske kontrollpunkter for pakkemaskinen. Gruppen har utført temperatur prøver og bakterieprøver av hvitløksdressing og luftprøver nær tanken.

Luftprøvene er utført med en Micro Bio MB2 som suger opp luft for å måle mikroorganismer som finnes i luften. Det er tatt to forskjellige prøver med agar for vekst av mugg og bakterier.

Etter endt prøvetaking har gruppen vurdert prøvene og vurdert korrigerende tiltak ved avvik. 

Gruppen har også sett på renholdsrutinene til den nye pakkemaskinen og vurdert tiltak.

Målet til gruppen er å komme med korrigerende tiltak og vurdere system for overvåking av de kritiske kontrollpunktene som Alna As kan benytte seg av.

 

Samarbeidspartner 

Kvalitet siden 1938

Gjennom tre generasjoner har Alna etablert seg som en tradisjonsrik produsent av sin tids smaker.

Alna As holder til i Vestby og er i dag en solid og nyskapende bedrift med et produktsortiment på over 200 egenproduserte produkter innen majoneser, majonesbaserte salater, dressinger, sauser, vaffelrøre og kokte, skrelte egg. De produserer også Yokos, som er en melkefri yoghurt laget av kokosmelk.

Alna bruker norske råvarer der det er mulig, men benytter seg også av importerte varer. Gjennom hele verdikjeden stiller de strenge krav til seg selv og produsentene deres når det gjelder å sikre trygg mat av god kvalitet. Det stilles også høye krav til leverandørers miljø og arbeidsetikk.

Alna har hatt sitt eget laboratorium siden 2020. Her jobbes det enda tettere og raskere med produktene. Alle råvarene kontrolleres og testes.

Fokuset på mattrygghet og kvalitet ligger fremst i alle ledd i bedriften. Alna jobber kontinuerlig med kunnskap og forståelse for verdiene de står for, i samarbeid med de ansatte.

«Våre felles verdier sikrer at det produseres varer av beste kvalitet.»

Alna AS er sertifisert med følgende sertifikater:

  • FSSC 22000 – GFSI-godkjent ledelsessystem for mattrygghet.
  • Miljøfyrtårnet.

Nettside: https://alna.as/

Besøksadresse: Treveien 5, 1540 Vestby

E-post: post@alna.as

Sentralbord: +47 22 91 69 40

Bilde

Prosjektgruppe

Marte Drilen
Marte Drilen
Martedrilen@gmail.com
924 16 536
Slobodan Zoric
Slobodan Zoric
zorrelyns@gmail.com
96651947
Teresa Randtun Tverås
Teresa Randtun Tverås
tereza_rt@hotmail.com
40623064
Thor Arne Nyborg
Thor Arne Nyborg
tanyborg@hotmail.no
90126695