Millba – minimalisering av luft og optimalisering av emballasje

Dette hovedprosjektet er gjennomført i samarbeid med Millba A/S. Bedriften har et ønske om å redusere luft i sin emballasje ved sending av sine bakverk. De ønsker også å skifte ut emballasjen fra plastikk til papp og samtidig få testet om skjæreflaten til den ønskede emballasjen i papp tørker ut bakverket.

Prosjektgruppe

Daiva Dimsiene
Daiva Dimsiene
daivad@viken.no
99857373
Tommy Tinholt
Tommy Tinholt
tommy.tinholt@hotmail.com
94217664
Mawuse Ayivi Alm
Mawuse Ayivi Alm
mawusea@viken.no
91143460

Prosjektbeskrivelse

Klimaendringer er en global utfordring som påvirker hele verden, og derfor krever det også globale løsninger. Millba og gruppen vil bidra til å løse dette problemet gjennom dette prosjektet. I tillegg til å redusere utslipp, fange og lagre CO2, må det satses langt mer på fornybar energi og smarte løsninger innen emballering og distribusjon.

Prosjektet har som mål å endre bedriftens ønskede emballasje i papp for å redusere mengden luft i forpakningen. Vi vil også undersøke om andre produkter kan bruke den samme optimaliserte emballasjen samtidig som produktene ikke tørker ut.

Det har blitt testet ulike emballasjematerialer som papp og plast og måle vannaktiviteten i bakverkene på ulike tidspunkter. På denne måten vil vi på å bekrefte produktets holdbarhet på to dager etter tining, og undersøke hvilken type emballasje som best bevarer fuktigheten i produktene.

Prosjektgruppen har utforsket ulike alternativer for emballasje, inkludert å besøke messer, kontakte leverandører og innovatører for å finne en mest mulig optimalisert emballasje til produktene. Vår hensikt er å finne en emballasje som både reduserer luft i forpakningen og er miljøvennlig resirkulerbar. Vi vil foreta egne vurderinger av prøve- og analyseresultatene og komme til en konklusjon.

Gruppens mål for prosjektet er å utarbeide et forslag om å minimere luft i emballasjen og samtidig optimalisere emballasjen slik at produktene holder seg friske og smakfulle lenger. Vi ønsker å komme frem til en miljøvennlig og resirkulerbar emballasje som vil bidra til å redusere avfall, matsvinn og forbedre bærekraften i industrien.

Samarbeidspartner

Logo MillbaAunt mabels

Samarbeidspartneren vår Millba holder til på Limi i Skien, og produserer blant annet muffins, berlinerboller, cookies og donuts til både detaljist og grossist markedet over hele verden. Aunt Mabel`s lager det vi i dag kaller tradisjonell amerikansk bakst. 

Millba AS ble etablert i 1999, og har i dag ca. 130 ansatte fra 20 forskjellige land og bedriften er utnevnt til IA ambassadør på grunn av arbeidet som gjøres med arbeidsmiljø og integrering. Fra anlegget i Skien produseres det kaker til over 20 land i Europa og Asia.    

Selskapet er sertifisert etter den globale BRC standarden, og ble første gang sertifisert i 2003 som det første bakeriet i Norden. 

Nettsted: https://millba.no/