Finnes det alternative leverandører av 3M petrifilm for Salatmester’n AS?

Hensikten med prosjektet var å finne ut av hvilke alternative leverandører Salatmester’n AS har for 3M petrifilm.
Problemstillingen ble utvidet til å gjelde andre alternative dyrkningsfilmer med samme funksjon, og avgrenset til å kun gjelde mugg og gjær, og totalkim. Alle dyrkningsfilmene ble testet på laboratoriet, i tillegg til at leverandører ble kartlagt og priser ble vurdert. Dyrkningsfilmene som ble testet var 3M petrifilm ,MC-media pad, Compact dry og Easy plate, der ble brukervennlighet, lesbarhet og kvalitet vurdert.


Prosjektgruppe

Idol Abdulahi
Idol Abdulahi
d_oki23@hotmail.com
95138707
Amru Al Hashimi
Amru Al Hashimi
amruh@viken.no
45770322
Malena Berg
Malena Berg
frkhoiaas@gmail.com
97759256

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet ble utført i samarbeid med Salatmester’n AS, og gikk ut på å se om det fantes alternative leverandører av 3M petrifilm for bedriften. Dette var vårt avsluttende hovedprosjekt ved fagskolen i viken, studiested Fredrikstad, linje matteknikk nett. Bedriften var åpen for å vurdere andre typer dyrkningfilmer med samme funksjon, så prosjektgruppen undersøkte både Norske og utenlandske leverandører av 3M petrifilm, MC-media pad, Compact dry og Easy plate, og testet i tillegg disse på laboratoriet. Bedriften ville at prosjektgruppen skulle vurdere priser, brukervennlighet, lesbarhet og kvalitet. Pris ble vurdert ut ifra hvilke listepriser som var tilgjengelig på nett, og ved kommunikasjon med aktuelle leverandører. Brukervennliget ble vurdert ut ifra hvor enkelt det var å håndtere dyrkningsfilmene, og lesbarhet ble vurdert ut ifra hvor tydelig koloniene var.  På laboratoriet ble det benyttet samme testmetode på alle dyrkningsfilmene, som var et ønske fra Salatmester’n AS, for å se om dette kunne fungere på alle de ulike typene. Testmetoden det ble benyttet var prøvepreparering med Oxoid Buffered peptone water og fortynning med MRD dilucup, som bedriften benytter i dag.

Etter undersøkelsene vurderte prosjektgruppen om testene kunne fungert med Salatmester’n AS sin nåværende testmetode på 3M petrifilm, og så på korrelasjonen mellom dyrkningsfilmene, for å vurdere kvaliteten.
Vi håper at dette vil være til nytte for bedriften, samt gi oss som prosjektgruppe et høyt læringsutbytte av studieplanen.
 

 

 

Samarbeidspartner

Produkter fra salatmesteren

Salatmester’n AS er lokalisert på Gressvik i Fredrikstad, og har rundt 70 ansatte. Forretningsideen deres helt fra starten var å lage produkter som fremsto som hjemmelagde, som viser seg i for eksempel rømme-sild, som lages etter samme oppskrift som i begynnelsen av 1970-tallet. Produktene blir kun laget med de beste råvarer, og etter familietradisjon.

Deres produktportefølje har et spenn fra majones, dressinger, sauser, dipper, majonesbaserte salater, sild, kabaret, sjømat i lake, majones i sjaktel, woksauser i pose, og sjømat i MAP. De opplyser også på sin egen nettside at nye produkter ofte blir til i tett samarbeid med kunder. Kvalitet er svært viktig for bedriften, der de har stort fokus på produktkvalitet og mattrygghet med eget labratorie med intern testing. Kvalitetspolitikken deres siteres direkte og er «Vi skal være en innovativ bedrift som produserer trygge næringsmidler av god kvalitet i henhold til gjeldende krav. Vi skal ha fokus på kontinuerlig forbedring og effektiv kommunikasjon.»

Produktene finnes i flere store butikkjeder som for eksempel Rema 1000, der Salatmester’n AS produserer mange av Rema 1000 sine egne produkter som inngår i for eksempel Prima serien og grill serien. Ved å se under på produktene, kan man se at det er produsert av Salatmester’n AS. De har også sine egne produkter som er merket med Salatmester’n sin logo på etiketten, som kan observeres på bildet som er lagt ved.

Logo salatmesteren

Nettsted: https://salatmestern.no/