Grålum mekaniske verksted

Dette hovedprosjektet går ut på å prosjektere det elektriske anlegget i et nytt mekanisk verksted på Grålum. Det er et fiktivt prosjekt som vi har valgt i samråd med hovedveileder. Anlegget prosjekteres i henhold til gjeldene normer og forskrifter, NEK: 400 – 2018 samt etter kundens funksjonsbeskrivelse. Fiktiv kunde er hovedveileder, Runar Johannesen.

Prosjektgruppe 

Jonas Ellefsen
Jonas Sigurd Ellefsen
jonaselefsen@hotmail.com
95856864
-	Marius Dehnes
Marius Dehnes
mdehnes@gmail.com
90155595
Morten Risnes
Morten Risnes
mortenrisnes@hotmail.com
46680876
Philip Ekholt
Philip Walter Ekholt
philip.ekholt@gmail.com
98682693

Prosjektbeskrivelse

Prosjektgruppen har vunnet anbudet til aktuelt ny-bygg, her ett nytt mekanisk verksted. Vår oppgave er å prosjektere den elektriske installasjonen etter kundes behov og ønsker, samt nødvendighet.

Etter en samtale med kunde ønskes det utført en hensiktsmessig elektrisk installasjon i lokalene som deles opp i tre hoveddeler (Verksted/Kontor/Lager). Kunde informerer om at verkstedet skal brukes til mekanisk produksjon og det er her behov for uttak til maskiner, lys, stikk og varme i tillegg til punkter for avtrekk og porter.

I kontorlokalene skal NEK 400:2018 sine normer følges angående antall punkter i kontorlandskap. Her må det også tas hensyn til behov for en større mengde med IKT utstyr som kan ha behov for nødstrøm, og himlinger i forbindelse med montasje av belysning. Kunde informerer om at vi må også ta hensyn til møbleringsplanen for kontorlandskapet i plassering av utstyr i kontorlandskapet. Lagerdelen av bygget skal ifølge kunde ha stikk og uttak til større utstyr, varme og belysning. I tillegg ønsker kunde en dedikert avgang til gaffeltrucklader i lageret. 

Utendørsbelysningsanlegg ønskes etablert hensiktsmessig i forbindelse med utearealene, inngangspartier, porter og parkerings fasiliteter. Ved parkeringsfasilitetene er det ett prosjektkrav med lademuligheter for minimum fem elektriske kjøretøy. 

Det skal utarbeides en lysberegning som følger «Norsk lyskultur» sine anbefalinger for hele bygningen slik at kunde får ideell og behagelig belysning i hele sitt lokale. Det skal utarbeides en beregning av oppvarmingsbehov som er god nok til å holde god romtemperatur i alle lokaler til enhver tid.    

Det skal foreligge ferdig BIM-modellering av el. anlegget hvor gruppen står som «RIE», Febdok-beregninger av hele installasjonen, FDV og hvilken risikovurdering som er lagt til grunn for installasjonen. Dette skal være ferdig overlevert til kunde med lysberegning og varmebehovet som ferdig dokumentasjon i tillegg til annen relevant dokumentasjon.  

Samarbeidsbedrift

I og med at dette er et fiktivt prosjekt, har vi valgt å gå bort ifra å bruke samarbeidsbedrifter. Vi har derimot samarbeidet med følgende leverandører for hjelp og veiledning med prosjektering av lys, nødlys og brann: 

 

Glamox AS, https://glamox.com/no

 

Elotec AS, https://elotec.no