Hallingplast – Merkeinnretning PP-rør

Til rørleggers store frustrasjon, har lenge merking for montering av skjøtemuffe vært utelatt. Prosjektgruppen Hallingplast tar tak i denne problemstillingen! En enkel, men innovativ løsning skal gjøre fremtidige produkter mer brukervennlige.

Prosjektgruppen

Vetle Pedersen
Vetle Pedersen
Vetlep@hotmail.com
988 54 069
Simen Aspli
Simen Aspli
Simenaspli5@gmail.com
467 90 975
Anders Myhre
Anders Myhre
An-myhre@hotmail.com
469 43 565
Stian Marthinsen
Stian Marthinsen
S_marth@live.no
995 46 247

Prosjektbeskrivelse

De ferdigproduserte PP-rørene blir brukt ute i felt av montører. Ved montering, blir dybden på muffen målt og deretter på motsatt ende av røret markert med riktig innstikklengde. Dette gjøres for å sikre at røret blir montert riktig med fullt inngrep i endemuffen. Etter ønske fra forbruker er det forespurt muligheten for at merkingen skjer på fabrikken som en effektivisering av monteringen.

Prosjektgruppen har lagt frem fire forskjellige design og har sammen med bedriften blitt enige om ett som skal videreutvikles. Dette designet krevet ingen store inngrep i den eksisterende produksjonslinjen, noe som gjør at utvikling og testing kan skje parallelt med produksjonen. Den ferdige maskinløsningen vil kreve lite vedlikehold, gi en svært nøyaktig merking og ha en kort omstillingstid. Ved å ta i bruk denne merkeløsningen vil det ferdige produktet ha en mye større verdi for kunden og spare dem for omarbeid og hodebry.

Prosjektet er med på å skape viktige erfaringer innen produktutvikling, samarbeid i gruppe og samhandling mellom organisasjoner. Gruppens fokus er å ivareta læringsutbytter som studenter trenger videre i arbeidslivet. Arbeidsprosessen har vært svært variert; med bedriftsbesøk, god kommunikasjon i alle ledd og innovativ teknologi som 3D scanning.

Samarbeidspartner

Oversiktsbilde av Hallingplast

Hallingplast AS ekstruderer rør og profiler i ulike plastmaterialer, med hovedvekt på Polyetylen (PE) og Polypropylen (PP). Bedriften har moderne utstyr som gjør at man kan kombinere ulike materialer for å gi rørene nye bruksområder og bedre egenskaper. Spennvidden på produktene er stor, med hovedvekt på rør til vann- og avløp, olje- og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og ferdig vektede rør til undervannsledninger. Gjennom samarbeid med noen av Europas fremste aktører innen plastbearbeiding tilbyr Hallingplast også et komplett sortiment med rørdeler og tilbehør.

https://www.hallingplast.no/

Logo Hallingplast