Forbedring av sone og flytinndeling i produksjonslokalet til Toma Mat AS

Oppdragsgiver Toma Mat AS ønsker å forbedre flyt og soneinndelingen i deres produksjonslokaler. I dette hovedprosjektet har vi dermed utarbeidet et nytt forslag for å optimalisere flytveien for å forhindre krysskontaminering mellom sonene.

Prosjektgruppe

Marte Koløy Østhus
Marte Koløy Østhus
Marte.k.o@hotmail.com
Charlotte Aurora Øvretveit Holwijn-Pierau
Charlotte Aurora Øvretveit Holwijn-Pierau
charlottepierau@gmail.com
Mona Kathrine Kleiveland
Mona Kathrine Kleiveland
monakathrine@gmail.com
Berglind Yr Sigurdardottir
Berglind Yr Sigurdardottir
berglind_yr@hotmail.com

Prosjektbeskrivelse

Hovedprosjektet er utført i samarbeid med Toma Mat AS i Haugesund i forbindelse med deres kommende FSSC sertifisering.  Bedriften ønsker å forbedre flyten og soneinndelingen i det eldste produksjonslokalet og målet er å komme med et godt løsningsforslag som Toma Mat AS kan innføre.

Problemstillingen til prosjektet: Hvordan kan soneinndelingen og flyten i Toma Mat AS forbedres?

I hovedprosjektet foreslår vi flere tiltak vi mener bør vurderes på bakgrunn av observasjoner og ATP målinger vi gjorde i bedriften. Et av tiltakene vi har foreslått er innføring av Dycem hygienematter. Hygienematter i soneskillene vil effektivt fjerner kontaminasjon fra hjul og sko. Biologisk smitte i mat kommer fra bakterier, virus, parasitter og sopp. Hygienemattene inneholder biomaster som er et antimikrobielt middel basert på sølvionier, som har blitt vitenskapelig bevist og hemmer veksten av forskjellige organismer deriblant MRSA, listeria, E. coli og salmonella. I tillegg til dette forslår vi tydelig merking av rene soner og at riktig utstyr brukes i riktig sone. Tiltakene vil redusere de biologiske farene i produksjonslokalet.

Samarbeidspartner

Logo Toma mat

Toma Mat AS er et kjøttprodukt produsent, og er lokalisert på Raglamyr i Haugesund. Bedriften har i den senere tiden redusert antall produkter de produserer og vil i fremtiden hovedsakelig konsentrere seg om utvikling og produksjon av pålegg, bacon og spekemat.

Toma Mat AS

Adressa: Longhammarveien 30, Raglamyr

5536 Haugesund

Telefon: +47 52 70 24 00

Hjemmeside: www.tomamat.no