Studier

Baker- og konditorfag

Dette er landets første høyere yrkesfaglig utdanning for baker- og konditorer. Baker- og konditorbransjen har sterkt behov for å ruste dagens bakere og konditorer for fremtiden. Bransjen er under omstilling og behovet for rett kompetanse er en viktig forutsetning for videre vekst.

Bygg, anlegg, KEM og FDV

Bygg- og anleggsbransjen trenger hele tiden mennesker med oppdatert kompetanse. Våre utdanningstilbud gir deg kompetanse som leder innenfor mange områder. Som fagskoleingeniør med fagbrev eller lang praksis er du veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet. 

Datateknikk

Data/IT er nøkkelfunksjoner i de fleste bedrifter og behovet for eksperter er stort. En fagskoleutdannelse innen drift og sikkerhet eller programmering gir deg kompetansen næringslivet etterspør.

Elektro

Videre utdanning innen elektrofaget gir deg store muligheter i et arbeidsmarked hvor det er stor etterspørsel etter spesialkompetanse. Både fastlands- og offshoreindustri er aktuelle arbeidsplasser.

Frisørfag

Frisører må være omstillingsdyktige og fleksible i arbeidshverdagen, og måtte kunne håndtere uforutsette handlinger, tenke nytt, like utfordringer og tilpasse seg i takt med samfunnsutviklingen. Utdanning innenfor fagskolen vil gi deg den kompetansen frisørbransjen har behov for i dag, en videreutdanning du kan benytte etter dag én.

Helsefag

De helsefaglige studiene spenner fra tverrfaglig miljøarbeid til administrasjon.

Her har du muligheten til å bygge videre på praksis og tidligere erfaringer.

Informasjonsmodellering (BIM)

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er en metode for å følge et bygg gjennom planlegging, bygging, drift og vedlikehold. Fagskolen i Viken utdanner BIM-teknikere med fordypning innen konstruksjon og installasjon. Yrkestittelen BIM-tekniker gir deg gode jobbmuligheter. 

Kjemi

Kjemifaget byr på videreutdanningsmuligheter for deg som har bakgrunn fra teknisk og industriell produksjon, jobber i næringsmiddelindustrien eller har tatt restaurant- og matfag på vgs.

Ledelsesfag

En videreutdanning som du kan benytte fra dag én. Undervisningen relateres der det er mulig til studentenes egne arbeidsplasser og bedrifter gjennom ulike prosjektoppgaver.

Oppvekstfag

Er du interessert i barn og unge, har du innlevelsesevne og kan samarbeide med andre? Ønsker du deg en meningsfylt jobb hvor du må bruke hele deg? Da kan oppvekstfag være noe for deg!

Optoteknikk

Optikerfaget er i vekst og utvikler seg i takt med teknologien og det grønne skiftet. Som medarbeider hos optiker er det viktig å følge med i tiden. Optometri tilbyr videreutdanning og kurs som hele tiden er oppdatert til dagens behov og nivå.

Teknologifag

Norsk industri er stadig på jakt etter medarbeidere som behersker ny, kompleks teknologi og forstår moderne produksjons- og distribusjonsprosesser.