Seiersborg VGS – Nytt tilbygg

Prosjektgruppen har sett på løsningsforslag til et nytt tilbygg for Seiersborg Vgs. i samarbeid med Håkon Hansen byggentreprenør As. Tilbygget skal inneholde fire klasserom og to nye personalrom, tilbygget skal tilpasses eksisterende gymsal og går over to etasjer.

Prosjektgruppe 

Bjørn Robert Østensvig
Bjørn Robert Østensvig
bjornr_ostensvig@hotmail.com
92667526
Eystein Bjorøy
Eystein Bjorøy
eysteinbjoroy@gmail.com
97475487
Morten Augensen
Morten Augensen
mortenaugensen@gmail.com
97953131
Tobias Zakariassen
Tobias Zakariassen
tobias.zakariassen@gmail.com
91518979

Prosjektbeskrivelse

Vi har prosjektert et tilbygg på Seiersborg Vgs. i samarbeid med Håkon Hansen byggentreprenør hvor Blå kors er tiltakshaver. Tilbygget har et samlet bruttoareal på 732 m2 over to etasjer. Fasader vil bli fargetilpasset eksisterende skolebygg- A.

En av utfordringene ved dette prosjektet er plassering av tilbygg iht. situasjonsplan, da tilbygget er plassert nært fylkesvei og det er lite plass mellom bygninger på tomten. Ut ifra disse forutsetningene har vi laget forslag til tegningsgrunnlag ved hjelp av Archicad.

Prosjektgruppen har utført lastberegning og prosjektert bærende konstruksjon på én del av tilbygget. Bæresystemet består av søyler og bærebjelker av stål, etasjeskiller av hulldekke og tak-konstruksjon av type selvbærende takplater av stål.

Tilbygget har blitt brannprosjektert iht. til gjeldende lover og forskrifter. Vi har sett på krav til de ulike bygningsdeler, utarbeidet en rømningsplan og brannklassifisering.

Vi har lydprosjektert tilbygget og benyttet preaksepterte løsninger for å kunne oppnå ønsket innvendig støynivå. Det har blant annet blitt sett på støykilder fra fylkesvei og eksisterende gymsal, og hvordan disse støyfaktorene påvirker undervisningsrommene.

Hovedbygget har blitt brukt som utgangspunkt for tilbyggets arkitektoniske preg. Tilbygget har som mål å fremheve det eksisterende skolebygget, men samtidig benytte samme fasadestruktur og fargevalg.

Samarbeidsbedrift

Byggmester Håkon Hansen ble etablert i 1987, og har hatt en jevn og god vekst siden den gang – både i oppdragsmengde og størrelse. I dag er vi rundt 37 ansatte, de fleste med fagbrev i tømrerfaget. Kombinasjonen av lang erfaring og oppdaterte kunnskaper gjør at vi har kompetanse og gjennomføringsevne til å påta oss store og komplekse oppdrag.

https://hakon-hansen.no/