25 tonn løfteåk for Fosby AS

Vårt hovedprosjekt går ut på å utvikle et modulbasert løfteåk for Fosby AS.
Det er et ønske fra Fosby AS at løfteåket skal ha 25 tonn kapasitet på 6 meter løftebredde, og 15 tonn kapasitet på 12 meter løftebredde. Løfteåket har som formål å skulle brukes i løft med mobilkran. Andre kriterier fra Fosby AS er at løfteåket skal ha lav egenvekt, være lett anvendelig og godkjent for deres type løft. I henhold til NS 5514 har hovedprosjektgruppa utviklet et løfteåk etter disse ønskene.

Prosjektbeskrivelse

Det skal produseres et løfteåk som løfter mye, veier lite, brukervennlig og lett å transportere. Det er Fosby AS som har kommet med ønsket om et slikt åk.

Disse problemstillingene var interessante og virket som en lærerik utfordring for oss. Prosjektet startet med å utvikle en samarbeidsavtale og prosjektkontrakt som avgjør våre roller og oppgaver i dette prosjektet. Det ble kommet frem til at i prosjektet skal det produseres komplett produksjonsunderlag som er nødvendig for produksjon av løfteåk, samt nødvendig dokumentasjon som kreves for sertifisering av løfteutstyret.

I Produksjonsunderlaget må det utvikles et design, hvor dimensjonering av valgt design skal følge NS 5514 «Norsk standard for kraner og løfteutstyr, stålkonstruksjon beregninger» og en produksjonstegning, for at åket skal kunne produseres riktig. Nødvendig dokumentasjon for sertifisering for åket består av en omfattende brukermanual hvor faremomenter, vedlikehold, riktig bruk og sikkert løft er beskrevet. For sertifiseringen må det også legges ved manuelle beregninger.

Torp Mekaniske Verksted AS står for produksjon av åket og Kran -og Industri Service sertifiserer og godkjenner åket.

 

Samarbeidspartner

Fosby AS. Les mer om Fosby her: www.fosby.no

8

1

 

2

 

5

 

6  7

 

 

9

10 11