Omvendt Osmose - Fra sjøvann til ferskvann

Som avgangsstudenter ved Fagskolen I Viken avd. Fredrikstad, har vi i linjen Kjemi Prosessteknikk samarbeidet med Esso Slagentangen, et datterselskap av ExxonMobil. I dette hovedprosjektet har vi i en gruppe på 3 sett på hvordan ett omvendt osmose anlegg kan produsere ferskvann fra sjøvann, og hvordan dette kan gjøre Esso Slagentangen selvforsynt med ferskvann og spare kostnader.

Prosjektgruppen

Daniel Aarsund
Daniel Aarsund
daarsund@gmail.com
Pål Andre Sætran
Pål Andre Sætran
palsat@viken.no
Thomas Aubell
Thomas Aubell
Taubell@hotmail.com

Prosjektbeskrivelse

Som de fleste industrier har Esso Slagentangen et stort forbruk av ferskvann, Cirka 550 000-600 000mårlig går med til prosessvann, dampproduksjon og drikkevann, noe som utgjør cirka 10% av Tønsberg kommunes totale vannforbruk. Med et kommunalt gebyr på 10,74 krm3 inkl mva, blir dette mellom 6-6,5millioner kr årlig.

Bilde 2 Selve raffineriet

 

Vi har i hovedprosjektet sett på flere alternativer for å finne den enkleste og billigste løsningen for å installere ett omvendt osmose anlegg på Slagentangen. For å gjøre dette mulig har vi vært i kontakt med flere leverandører av omvendt osmose anlegg for å finne ut om de har stort nok anlegg til å forsyne raffineriet med ferskvann. Kriteriet for anlegget er at det skal kunne levere minst 2000 m 3 daglig, lett å installere, lav driftskostnad, driftssikkert og produsere ferskvann som er innenfor grenseverdiene til Drikkevannsforskriften.

Bilde 3 Omvendt osmose anlegg i container levert av Norwater AS

Tiltaket vil ikke bare komme Esso Slagentangen til gode, men også matproduksjonen i nærområdet. I tider hvor somrene blir varmere, og bøndene trenger mye vann til matproduksjon vil Esso med dette gjøre at kapasiteten på ferskvann blir større.