Oppgradering av gripeverktøy

Denne hovedprosjektoppgaven går ut på å finne en forbedret løsning på gripeverktøyet som oppdragsgiver benytter til stabling av ferdigvarer. Hensikten med dette prosjektet er å redusere nedetid på roboten, øke den totale oppetiden til produksjonslinjen, og forenkle vedlikeholdsarbeidet. Oppdragsgiver og samarbeidspartner for dette oppdraget er Jackon AS avdeling Fredrikstad.

Prosjektbeskrivelse

Jackon AS har ytret ønske om en forbedret løsning på gripeverktøyet på roboten som benyttes til stabling av ferdigvarer. Problemstillingen oppstår da roboten skal stable ferdigvarer for palletering. Roboten klarer ikke å kompensere for hyppige høydeavvik, hvilket resulterer i en krasj mellom gripeverktøyet og ferdigvarene.  

Slike krasj påfører både ferdigvarene, gripeverktøyet og roboten uønskede belastninger. Dette går ofte utover den strukturelle integriteten til gripeverktøyet. I praksis blir gripeverktøyet påført så store belastninger at rammen gjennomgår en plastisk deformasjon, og må sendes til reparasjon for oppretting.  

Effektmålet av dette prosjektet skal kunne måles i redusert nedetid for produksjonslinjen, og økt tilgjengelighet på roboten. Det skal også bli lettere for operatører å skifte ut, eller justere gripeverktøyet ved en eventuell skade.

Prosjektgruppen

Steinar
Steinar Garheim
sgarheim@gmail.com
92 48 97 91
Andreas
Andreas Gundersen
andgun98@gmail.com
94 27 93 97
Burim
Burim Krasniqi
burim-krasniqi86@hotmail.com
47 88 45 21
Gulled
Gulled Gaxash
gulled540@live.co.uk
93 63 43 91
Said
Said Awil
awil14@hotmail.com
93 63 51 79

Samarbeidsbedrift