Dokka 6

Vi har i vårt hovedprosjekt inntatt rollen som RIE og prosjekterer det elektriske anlegget i næringsbygget «Dokka 6» på Værste. Prosjektet omfatter de tre nederste etasjene av det syv etasjer høye bygget. Kravspesifikasjonen det bygges etter er brukt som underlag for vår prosjektering.

Prosjektgruppen

Jasmin Becirevic
Jasmin Becirevic
jasmin@el-tjenesten.no
98245390
Martin Thomassen
Martin Thomassen
marthomassen@gmail.com
90264676
Mirnes Zulic
Mirnes Zulic
mirnes-@hotmail.com
98681758
Vladimir Stoyanov
Vladimir Stoyanov
stoyanov_vlad@yahoo.com
94860093

Prosjektbeskrivelse

«Dokka 6» er et stort næringsbygg under oppføring på Kråkerøy og skal inneholde produksjonbedrifter, robotlager, kontorlokaler og Helfo. Bygget eies av Værste A/S og byggentreprenør er AF Bygg Østfold A/S.

Prosjektet «Dokka 6» er en del av utviklingen av området som tidligere var Fredrikstad Mekaniske Verksted, et område med lang industrihistorie. I dag kalles området for «Værste» og inneholder bedrifter, skoler (bl.a. Fagskolen), Fredrikstad Stadion, Helsehuset og mye mer. «Værste» er under stadig utvikling og «Dokka 6» er med på å skape arbeidsplasser i byen.

Vi har i vårt hovedprosjekt inntatt rollen som RIE og prosjekterer deler av det elektriske anlegget i bygget etter Structors kravspesifikasjon. Vi har begrenset omfanget av prosjekteringen til tre etasjer: U.etg, 1.etg og 2.etg. De tre etasjene inneholder føringsveier, fordelinger, generell elkraft, jording og belysning. 

Prosjekteringen utføres i henhold til FEL, NEK400:2018, TEK 17, Værste Bygghåndbok. 
Føringsveier, fordelinger og elkraft modelleres i BIM ved hjelp av Revit 2021.
Belysning modelleres ved hjelp av DIALux lys-prosjekteringsprogram.
Elkraft-anlegget beregnes ved hjelp av FebDok.

Samarbeidspartnere