Nyskapende flerbrukshall – Solbukta Ungdomssenter

Prosjektering av ny flerbrukshall som et tilbygg på eksisterende bygg. Solbukta Ungdomssenter ser behovet for en utvidelse av eksisterende spise/møtesal, og ønsker derfor å utvide eksisterende byggemasse. I tillegg ønsker byggherren å se på muligheten for innsettelse av heis i eksisterende trappebygg. Prosjektgruppen skal prosjektere dette som en Totalentreprise (8407).

Prosjektgruppe

Torgrim Gaustad
Torgrim Gaustad
torgrim82@gmail.com
92266281
Geir Iversen
Geir Iversen
geir.iversen@backe.no
91520094
Gudbrand Jordet
Gudbrand Grytnes Jordet
gudbrand.jordet@gmail.com
41253479
Olav Gran Lunder.
Olav Gran Lunder
olavgran.lunder@gmail.com
97521903
Andreas Rolland
Andreas Rolland
andreas.rolland88@gmail.com
48090498

Samarbeidsbedrift

Prosjektbeskrivelse

 

Solbukta Ungdomssenter (byggherre) ønsker å utvide og endre sitt eksisterende bygg i Øyenkilen i Fredrikstad. Solbukta Ungdomssenter vil at fokus på utforming og produktvalg skal ligge på effektivt arealbruk, arkitektur, praktiske løsninger og energieffektivt bygg. Utover dette har prosjektgruppen hatt fri tøyler til utformingen av bygget.

Prosjektgruppen har ved hjelp av GPS stukket ut flere punkter som en bakgrunn for videre arbeid i Gemeni Terain. Dette blir visualisert og beskrevet nærmere i rapporten. 

Byggets utforming vil i all hovedsak bestå av betong og treverk. Kjellerdel blir oppført av plate på mark og yttervegger av betongfylt thermomur. Denne delen blir prosjektert som et lager, der byggherren ønsket et stort areal til egen utnyttelse. I tillegg har prosjektgruppen valgt å benytte deler av kjeller til sanitæranlegg og garderobe, for å opprettholde dagens funksjonskrav.

Etasjeskille blir oppført av hulldekkeelementer grunnet langt spenn og høy nyttelast. Overliggende yttervegger i 1.etasjen blir oppført som en ordinær klimakonstruksjon, med en luftet fasade ved bruk av fiberpussplater. Tegninger er laget i Revit og beskriver alle løsninger gjort i prosjektet, der det blir søkt kommunen om godkjenning i en rammesøknad.

Prosjektgruppen har sett på bærende elementer i bygget, spesielt opp mot tilbyggets takkonstruksjon. Tilbygget har også blitt prosjektert opp mot gjeldene brann og lydkrav.

Energiberegning er gjennomført i Simien ved hjelp av en alternativ energikilde. Det skal føre til en bedre og mer økonomisk energibruk i bygget.
En beskrivelsesentreprise for prosjektet er laget i ISY Beskrivelse. Ettersom byggherren ønsket et kostnadsbilde for prosjektet har det også blitt laget et kostnadsoverslag i ISY Calcus og norsk prisbok.

Inne i eksisterende trappehus har det blitt prosjektert ny heis, der den eksisterende takkonstruksjonen har blitt hevet. Her har prosjektgruppen gjort faglige vurderinger på hvilke krav og forskrifter som blir aktuelle ved en slik løsning.