Effektivisering av «bøtteballetten» på K.A.Rasmussen (K.A.R)

Gruppen har fått som mulighet i samarbeid med K.A.Rasmussen til å komme med et forprosjekt som omhandler en mer effektivisering av en prosess kalt «bøtteballetten». Prosessen innebærer fjerning av jern (Fe) fra en suspensjon som foregår manuelt per dags dato. Ved en mer automatisert prosess vil dette spare operatørene for unødvendig tungt arbeid samt forsterke HMS sikkerheten rundt denne prosessen.

Prosjektbilder

Karin Skogen
Karin Skogen
karinskogen@yahoo.no
45241443
Per-Stian Dahl
Per-Stian Dahl
per.stian.dahl@gmail.com
92619826
Atle Aalerud
Atle Aalerud
sxorpionone@gmail.com
90849899

K.A.Rasmussen AS er et familieeid selskap eid av Sverdrup/Rasmussen siden 1872, de er et internasjonalt selskap med hovedkontor og produksjon plassert på Hamar. Selskapet er Nordens største raffineri for edelmetaller og de produserer metallegeringer i gull, sølv og platinametaller som videreforedles til plater og tråder. I tillegg til produksjon av platinalegeringsnett til produksjon av salpetersyre og industrielle katalysatorer i sølv som selges over hele verden tar bedriften på Hamar også imot og raffinerer slam ifra andre bedrifter. Slammet som kommer dit er med rester av edelmetaller som dannes i katalysatornett ved salpetersyreproduksjon.    

Forprosjektet gruppen vår har er å forenkle prosessen som i dag blir kalt «bøtteballetten». Utfordringene vi har sett på er at per dags dato forgår mye av prosessen med mye manuell tung håndtering, noe som sliter på operatørene. Samtidig som at sikkerheten rundt Hydrogen dannelsen under prosessen blir ivaretatt.

 

Det er forprosjektert inn en automatisk innmating slik at tilsettingen av pulveret ikke lenger skal håndteres manuelt av operatørene i «bøtteballetten» samt to rørbeholdere. En på 1000 L og en på 250 L, der rørbeholderen på 1000 L gir de muligheten for å kjøre en post av et større volum. Rørbeholderen på 250 L er med for å kunne kjøre poster på mindre volum i tillegg til å fylle reaktoren med løsning for å hindre oppkonsentrasjon av Hydrogen gass i større lommer.

 

En stor takk til K.A.Rasmussen for at de ga oss muligheten til å kunne bygge opp et forprosjekt i samarbeid med dem.