Fabrikkplanlegging, optimalisering av verksted og uteareal

Askim Mekaniske Verksted har ønsket en nytenkende, lett og forbedret løsning av et nytt verksted – og uteareal. Det finnes flere utfordringer når det kommer til logistikken ved transportering og lagring av materialer, samtidig er arealet innvendig for stort i forhold til produksjon. Hensikten med dette prosjektet er å gi AMV en fungerende 2D-tegning med riktig mål på bygg og maskiner.

Prosjektgruppe

and.gau@hotmail.com
and.gau@hotmail.com
90242018
Joar Sørensen
Joar Sørensen
joar.sorensen@gmail.com
41284504
hmkongtorp@gmail.com
hmkongtorp@gmail.com
95525079
matholen98@gmail.com
matholen98@gmail.com
94142758

Prosjektbeskrivelse

AMV har i dag 5 verkstedhaller som blir brukt til både produksjon og lagring. Dette har visst seg å være lite hensiktsmessig i moderne tid. Prosjektgruppen skal utarbeide flere «løsningsforslag» på hvordan det nye verkstedet og uteområdet kan se ut. Tanken er å fjerne flaskehalser i logistikken, slik at oppgaver blir utført mer effektivt. De største flaskehalsene etter kontakt med bedriften er logistikken ved vareleveranse og lagring, samt bruk av traverskraner ved pågående arbeid. Prosjektet er svært aktivt, derfor har vi sammen med bedriften gjort beslutninger ut ifra kvalitative begrunnelser. Målet med prosjektet er å gi AMV en 2D-tegning som kan hjelpe til med videre arbeid i prosjektfasen.

Bilde 1: Skjermutklipp av Askim Mekaniske Verksted fra Google Earth.
Bilde 2: 2-D-tegning av uteområde, laget i AutoCAD.

 

Bilde 3: 2-D-tegning av verkstedlayout, laget i AutoCAD.

Samarbeidsbedrift

I 2015 kjøpte Breivik Holding opp AMV og slo bedriften sammen med VM Sveis og Montering, en fusjon mellom Moss Montering og Vestby sveis. Det unike med dagens selskap er bredden i fagområdene og vår brede kompetanse. Vi har ansatte med høy kompetanse innen maskinering og CNC-faget. Vi har platearbeidere, sveisere, serviceteknikere, montører og industrirørleggere. All denne kompetansen finner du under samme tak, noe som gjør at vi kan snu oss rundt og rykke ut på kort varsel. Hvis ikke produktet eksisterer kan vi lage det.

https://www.amv.no/