Optimalisering og nedskalering av Fennopolanlegg ved Norske skog Saugbrugs

Som en avsluttende oppgave på studieløpet innen prosessteknikk ved Fagskolen i Viken, har vi skrevet hovedprosjekt om Fennopolanlegget ved PM6 hos Norske Skog Saugbrugs. Gjennom dette prosjektet har vi sett på muligheten for å videreutvikle prosessen med eksisterende utstyr og sett på mulighetene for et nytt anlegg som vil være energibesparende og gi bedre utnyttelse av Fennopolpulveret.

Prosjektgruppe

Mathias Marin Gundersen
Mathias Marin Gundersen
Matgun2@gmail.com
98141568
Elin Merete Pedersen
Elin Merete Pedersen
Elin.merete.pedersen@gmail.com
41849681
Robin Lauknes
Robin Lauknes
robin_lauknes@hotmail.com
41519494

Prosjektbeskrivelse

Norske Skog Saugbrugs produserer superkalandert magasinpapir av ulike kvaliteter og etter kundenes krav og spesifikasjoner. En del av produksjonsprosessen består av at fiber og finstoff skal binde seg sammen tidlig i prosessen, dette kan økes eller reduseres ved tilsetning av Fennopol. Fennopolpulveret er et katonisk flokkuleringsmiddel som benyttes for at fiberne i papirmassen og fyllstoffet skal bindes sammen, ved økt dosering av fennopol vil finstoff og fyllstoff bindes og vannet som avvannes i prosessen vil bli renere. 

I vårt hovedprosjekt har vi tatt for oss hvordan prosessen med å blande og tilsette pulveret fra det kommer til bedriften og til det er tilsatt ferdig oppløst i produksjonen. Pulveret kommer i big-bags og blandes med vann før det tilsettes i papirproduksjon. Vi har gjennomgått det eksisterende anlegget og sett på ulike driftsutfordringer og driftsparametere, dette for å kunne gjøre et nytt anlegg mest mulig egnet og brukervennlig på en kostnadseffektiv måte. 

Hensikten med hovedprosjektet har vært å nedskalere og optimalisere anlegget slik at det er tilpasset dagens behov og utfordringer.

Samarbeidspartner

Norske Skog Saugbrugs er en papirfabrikk i Halden i Viken fylke. Firmaet ble startet opp som et aksjeselskap under navnet Saugbrugsforeningen i 1859, men ble en del av Norske skog i 1989. Saugbrugs har helt siden oppstart vært en hjørnesteinsbedrift i Halden og har ca 450 ansatte.
Norske skog Saugbrugs produserer super kalandrer papir og er en av de mest moderne magasinpapirfabrikkene i verden.

Vi takker for samarbeidet og veiledningen vi har fått i løpet våren 2023

Logo norske skog Saugbrugs