OSLO HAVN KF – OVERGANG TIL NULLUTSLIPPSHAVN

Oslo Havn har en visjon om å være den mest arealeffektive og miljøvennlige bynære havn. Oslo havn har også et mål om å bli en av verdens første nullutslippshavner. For at de skal nå sine mål må de modernisere kjøreparken sin og å oppgradere infrastrukturen slik at den blir mer elektrisk og fremtidsrettet.

Som et skritt videre mot en grønnere fremtid, har vi i samarbeid med Oslo Havn og Yilport utviklet en ny ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy knyttet til lessing av containerskip. Vi har blitt tildelt oppgaven med å kartlegge kapasitetsbehovet for disse kjøretøyene for å finne en passende lader som tilfredsstiller Yilports behov for kontinuerlig drift på containerhavnen. Et viktig spørsmål var om den lokale nettstasjonen hadde tilstrekkelig effekt for å støtte denne utvidelsen. Dette førte til at vi måtte finne en egnet transformator for de første planlagte laderne og videre utvidelse før vi beregnet systemet i FEBdok. Planlegging av kabelføring var essensielt, gitt det store antallet VA-, HS-, LS- og signalkabler som allerede ligger i bakken, og det var viktig at vårt arbeid ikke hindrer Yilports daglige drift. Illustrasjon av kabelgrøft ble utført med hjelp av verktøyet RENgrøft. Etter å ha kontaktet flere entreprenører utarbeidet vi en fremdriftsplan for utførende arbeid ved hjelp av MS Project, og innhentet priser for å kunne lage et estimert budsjett i Excel.

Som en opsjon til det opprinnelige prosjektet ønsket Yilport også å inkludere Elonroads skinnesystem og en batteribank for å forhindre strømtopper, dette ble integrert i FEBdok. Vi opprettet en dialog med Enova om en del av prosjektet kunne få økonomisk støtte, det ble i tråd med dette fylt ut en prosjektbeskrivelse som skal følge med søknadskjemaet til Enova.

 

Samarbeidspartnere

Vi vil gjerne gi en stor takk til alle samarbeidspartnere som har hjulpet oss med teknisk underlag.

Bilde

AT anlegg er en pliktoppfyllende maskinentreprenør som leverer kvalitet i små og store omfang. AT anlegg driver med både grunnarbeider på land og til vanns. 

https://at-anlegg.no/ 

Bilde

Elonroads banebrytende teknologi revolusjonerer måten vi ser på elektriske kjøretøy og infrastruktur. Ved å implementere et system av smarte, ledende skinner langs veiene, muliggjør de lading av elbiler både mens de er i bevegelse og når de står parkert.

https://www.elonroad.com/ 

Bilde

Kempower står i frontlinjen av utviklingen av DC-hurtigladningsløsninger for elektriske kjøretøy, og deres engasjement for bærekraftig mobilitet er tydelig i deres innovative tilnærming. Med et dedikert team av elbil-entusiaster, kombinert med grundig kjennskap til lademarkedet, har Kempower etablert seg som en pålitelig aktør i bransjen. 

https://kempower.com/ 

Bilde

Siden sin oppstart i 2017 har Kverneland Energi vært en ledende aktør innen utvikling av egne produkter og løsninger for produksjon av fornybar energi. Ved å utnytte solceller, batterier, vindturbiner og generatorer i kombinasjon, har selskapet skapt innovative hybride energisystemer som tilbyr pålitelig og bærekraftig kraftforsyning til både off-grid og micro-grid lokasjoner.

https://kvernelandenergi.no/ 

Bilde

Moss Elektro ble grunnlagt i 1987. I dag - som den gang - satser de på høy kompetanse, og god kvalitet i våre leveranser. Hos Moss Elektro legger de sin stolthet i godt utført arbeid, sterk fagkunnskap og ikke minst gode kundeforhold

https://mosselektro.no/ 

Bilde

Oslo havn er en hovedåre for Norges handels- og transportsektor, og spiller en avgjørende rolle som landets største gods- og passasjerhavn. Som porten til Norge håndterer Oslo havn store mengder gods, varer og passasjerer, og det er et viktig knutepunkt for nasjonal og internasjonal handel.

https://www.oslohavn.no/no/ 

Bilde

Terberg Group B.V. er en fremtredende aktør innen spesialisert kjøretøyproduksjon med sitt hovedkvarter i IJsselstein, Utrecht, Nederland. Selskapet er anerkjent for sin ekspertise i å bygge spesielle lastebiler og tilpasse spesialutstyr til andre produsenters lastebiler, personbiler og varebiler. 

https://www.terbergspecialvehicles.com/en/ 

Bilde

Yilport Oslo er Norges største og mest moderne containerterminal, med nærhet til et stort og økende marked. Yilport har driftet containerhavnen siden 2015.

https://www.yilport.com/en/ 

 

Prosjektgruppe

1
Kjartan Grødeland
kjartangrodeland@live.no
95063249
1
Andreas Lund Refsahl
Andreas.Refsahl@hotmail.com
45222196
1
Trygve Thurmann-Moe
Trygve@thurmann-moe.no
92304383
4
Herman Moe
Herman.moe96@hotmail.com
94873512