Katrineborg – innovative og tidsriktige flermannsboliger i naturrike omgivelser

I samarbeid med Jørgensen og Jørgensen AS har vi prosjektert to firemannsboliger og utvikle områdets infrastruktur i henhold til vann og avløp på Katrineborg i Fredrikstad kommune. Dette er boliger med et moderne utrykk, og med energieffektive løsninger.

Prosjektgruppe

Andre Kilde
Andre Kilde
kilde.andre@gmail.com
99 31 88 55
Christian Heyerdah
Christian Heyerdah
heyerdahl98@gmail.com
90 62 90 24
Martin Michalsen
Martin Michalsen
martin@jorgensenogjorgensen.no
93 21 99 84
Martin Walberg
Martin Walberg
martin.walberg@live.no
95 91 23 61

Prosjektbeskrivelse

Vi har prosjektert to firemannsboliger på Katrineborg i Fredrikstad kommune. Dette er et område i Fredrikstad i naturrike omgivelser. Boligene er prosjektert over to etasjer. Alle leilighetene er på 106m2, vertikaldelt og horisontaldelt. Hver leilighet består av to soverom, kjøkken, stue, bad samt tilhørende balkong/terrasse, bod og sportsbod. Til å plassere boligene på tomten og prosjekteringen av VA-grøft har vi brukt Gemeni Terrain. Videre brukte vi Archicad til å designe og konstruere boligene, og for å produsere byggemeldingstegninger. Vi har brukt Lumion renderingsverktøy slik at et realistisk utrykk av boligene kommer frem. Det er også blitt utviklet kalkyler i Calcus. På denne måten kom vi frem til byggekostnadene for prosjektet. I Simien er det blitt gjennomført analyser for boligenes energibehov og energimerking. Prosjektgruppa har også brukt Fokus konstruksjon for å gi en mer detaljert beregning av alle bærende konstruksjoner i boligene. Vi har også laget søknad på igangsettingstillatelse for utføring av nytt VA-anlegg. Denne inneholder situasjonsplan, redegjørelser/kart, søknad om ansvarsrett og gjennomføringsplan.

Samarbeidsbedrift

Jørgensen og Jørgensen AS er en familieeid, og velkjent maskinentreprenør med over 40 års erfaring i bransjen. De tar på seg oppdrag for både offentlige myndigheter, privatmarkedet og privat næring. De holder til på Sellebakk, og utfører oppdrag i hele det sentrale Østlandsområdet. Jørgensen og Jørgensen AS er opptatt av leveringsdyktighet og kvalitet på arbeidene de utfører, og innehar sentral godkjenning klasse 3 innen sine virksomhetsområder.

Tusen takk for samarbeidet.

 https://www.jogj.no/