Sarpsborg ambulansestasjon

Sarpsborg kommune har planer om å bygge ny ambulansestasjon. Prosjektgruppen har valgt rollen som rådgivende ingeniør for elektro og skal utarbeide arbeidsunderlag og tekniske beregninger for elektroentreprenør.
Prosjekteringen baseres på funksjonsbeskrivelse gitt av byggherre og utføres etter gjeldende normer og forskrifter.

Prosjektgruppen

Bjørn Hanholm
Bjørn Hanholm
bjorn@b2elektro.no
91854449
Kristian Ronten
Kristian Ronten
kristian@leithe-elektro.no
92888222
Marius Berg
Marius Berg
marius.berg@getmail.no
90189945
Sean Ryel
Sean Ryel
sr@wethal.no
92029067

Prosjektbeskrivelse

Vi har valgt å prosjektere Sarpsborg ambulansestasjon basert på funksjonsbeskrivelsen som er utarbeidet av Structor. Med utgangspunkt i 3D underlag i Revit format levert av arkitekt utarbeider vi arbeidstegninger samt 3D modell som inkluderer elektriske komponenter og føringer.

Elektro og føringer ble prosjektert basert på byggherres kravspesifikasjon og i henhold til NEK400:2018. i bygget fins det alt fra vaskehall, oksygenlager, og p-hus til hvilerom, så det er mange ting å ta hensyn til ved en prosjektering. Vi har derfor startet prosessen med en risikovurdering av prosjekteringen slik at vi får full oversikt over utfordringene ved de forskjellige områdene. Neste steg i prosessen var å modellere fordelinger, føringsveier og øvrig elektro i Revit. Kabler og vern ble deretter beregnet i Febdok for å verifisere at de er i henhold til kravene.

Byggets belysning er valgt basert på byggherres funksjonsbeskrivelse og lysberegnet i henhold til Lyskultur sine anbefalinger. Til lysberegninger har vi benyttet oss av programmet OptiWin 3D pro, utgitt av Glamox.

Prosjekteringen av brannalarm er basert på NS 3960. Vi har valgt et anlegg hvor brannalarm og nødlys er integrert i samme system. Hedengren har bistått oss med «Revit family» filer som ga oss muligheten til å få alarmanlegget visualisert i 3D i tillegg til på arbeidstegningene.

Bygget skal ha et solcelleanlegg på taket som skal ha en supplerende effekt i tillegg til konvensjonell tilknytning til strømnettet. Dette gir bygget et fremtidsrettet og miljøvennlig fotavtrykk. Til å prosjektere solcelleanlegget har vi fått hjelp av Solar Technologies Scandinavia AS.