Halden Brannstasjon

Halden Kommune skal i løpet av 2022/23 bygge ny brannstasjon på Remmenveien i Halden, og vi har valgt dette som underlag for vårt hovedprosjekt. Prosjektgruppen har tatt rollen som rådgivende elektroingeniør (RIE), og har utarbeidet arbeidsunderlag, samt tekniske beregninger av de elektriske installasjonene man finner i nye Halden Brannstasjon.

Prosjektgruppen

Profilbilde Jesper
Jesper Holmberg Nilsen
jesperhn99@gmail.com
947 92 870
Martin Jensen
Martin Jensen
jmj@elektrikertjenesten.no
47 70 70 77
Milosz Profilbilde
Milosz Bogdan Czajka
Miszelc@gmail.com
462 41 689

Prosjektbeskrivelse

Halden Brannstasjon oppføres for Halden kommune av hovedentreprenør Solid Entreprenør AS, den bygges som et fire-etasjes næringsbygg med kjørehall, garasje, verksteder og flere oppholds- og bruksrom som skal erstatte en mindre provisorisk brannstasjon i Halden, som i dag er å finne ved Berg området. 

Ut ifra underlagstegninger, teknisk beskrivelse og oppdaterte funksjonskrav har det blitt utarbeidet en omfattende risikovurdering av det elektriske anlegget. Prosjektet skal i tillegg følge gjeldende lovverk, forskrifter og normer.   

For å prosjektere og finne riktig beregninger på de tekniske elkraftanleggets kurser med vern og kabler har vi valgt å bruke FebDok, som er Nelfo sitt beregningsprogram.  

Arbeidstegninger er laget med AutoCAD og modellering av det elektriske anlegget har vi utført i Revit. For å hindre kollisjoner av utstyr som skal monteres, har vi brukt Solibri til å sammenligne modeller fra andre faggrupper.  

Prosjektet er begrenset til planlegging og prosjektering av 1. og 2. etasje.  

Samarbeidspartner

Dette hovedprosjektet i Elkraft er utført i samarbeid med Rikelektro AS og Halden Kommune Teknisk Avdeling.  

RIKELEKTRO ble etablert 01.01.2005 av Richard Masiello og Kim Eriksen. RIKELEKTRO startet opp som et nisje elektroselskap som skulle jobbe mot markedet for butikker og handel. Målet var i utgangspunktet å «hjelpe» svenske kjeder som etablerte seg i Norge. Dette viste seg å være en stort marked, ikke bare innen elektro, men også andre fag for disse kjedene. Fra 2007 begynte vi å levere «nøkkel-ferdige» butikker til en del av våre kunder. Dette var et konsept som vokste og vokste for oss, og fra begynnelsen av 2012 ansatte vi både egne snekkere og malere, slik at vi kunne «eie» hele prosessen selv når vi bygde butikker. 

Halden Kommune Teknisk