Gjenbruk av transportvann fra avlusingsanlegg 

Prosjektgruppen vil vurdere muligheten til å montere inn en vannturbin ombord i brønnbåten Gåsø Høvding. Gruppen vil utarbeide en forstudie på lønnsomhet og miljøgevinst ved å installere en vannturbin som skal utnytte avlusingsanleggets transportvann.

Prosjektgruppen

Peder
Peder Andreas Molstad Berg
Andreas10berg@hotmail.com
90252206
Profilbilde Lasse
Lasse Andreas Jensen
Jensen93@live.no
41586438
Profilbilde Emil
Emil Hylander Haraldsen
Emil_haraldsen@hotmail.com
90530384

Prosjektbeskrivelse

I dette prosjektet har vi undersøkt muligheten for å gjenvinne energi fra avlusingsanleggets transportvann ombord på brønnbåten Gåsø Høvding. Målet er å redusere bruken av dieselgeneratorer og fremme en mer miljøvennlig og bærekraftig drift. Vi ønsker å utvikle et innovativt system som bruker en vannturbin, og en generator for å utnytte energipotensialet i restvannet. Dette gjøres for å produsere elektrisk energi til å lade opp båtens batteri. 

Prosjektet inkluderer tekniske og økonomiske analyser der vi beregner den potensielle energiproduksjonen og kostnadsbesparelsene ved å implementere vannturbinen. Vi har også utført en enkel prosjektering av det elektriske anlegget som dette anlegget vil medføre. Resultatene indikerer at systemet vårt kan bidra til en betydelig reduksjon i dieselforbruket, noe som både reduserer driftskostnadene og minimerer miljøbelastningen.

Samarbeidspartner

Vi takker våre samarbeidspartnere for godt samarbeid!

 

SkaMik | Leverandør av ny teknologi til havbruksnæringen 

forside - froygruppen.no