Grønland barnehage - Rehabilitering

Grønland barnehage skal rehabiliteres, det er en barnehage fordelt over fire plan. Her skal vi prosjektere nye tavler, lys-beregne alle rom, tegne BIM-modeller av elektroinstallasjonen og FEBdok-beregne elektroinstallasjonen. Kravspesifikasjonene er utarbeidet av Omsorgsbygg i Oslo kommune som har vedlagt «Generelle krav» og «Tekniske og FDV- begrunnede krav».

Prosjektbeskrivelse

I lang tid har Grønland barnehage vært moden for rehabilitering. Vi og andre underleverandører skal i samarbeid med KF entreprenør leverer et prosjekteringsgrunnlag for utførelse av rehabiliteringen basert på føringer fra Oslo kommune.

Den nye barnehagen skal ha gode fremtidsrettede tekniske løsninger som vil gjøre hverdagen til både barn og ansatte enklere. 
Her skal det prosjekteres helt nytt lysanlegg med dagens krav til spredning av lys og lysstyrke, det er en av de mange gode nye løsningene vi tilbyr. I tillegg vil lys bli styrt av bevegelsessensorer som er knyttet opp mot Dali styring og SD-anlegget. Det blir også installert egne stikkontakter til elektriske stellebord i hvert toalett. 

Det nye anlegget vil bli levert med skjulte føringer til alle kurser, lys og stikk. Montert materiell følger dagens krav og blir montert med barnevern. Det nye anlegget er prosjektert etter NEK400:2014 og etter særkrav fra Oslo kommune som omhandler barnehager. 

Vi i Team Follo anser godt samarbeid med andre leverandører og byggherre som svært viktig da dette fører til gode sluttresultater og fornøyde kunder. 
 

Figur 1: Bilde fra Revit, bakgård.
Figur  SEQ Figur \* ARABIC 1: Bilde fra Revit, bakgård.

 

Figur 2: Bilde fra Revit, kjøkken.
Figur 2: Bilde fra Revit, kjøkken.
Figur 3: Bilde fra Revit, Elkraft Plan 0.
Figur 3: Bilde fra Revit, Elkraft Plan 0.
Figur 4: Bilder fra byggeplass.
Figur 4: Bilder fra byggeplass.