Bygg Østfold

Vestby sitt nye signalbygg

2022
I samarbeid med AF Bygg Østfold AS har vi utført en delprosjektering på Vestby kulturkvartal. Bygget er et nybygg som skal være et samlepunkt i Vestby. I 3etg. er det tiltenkt en kulturskole, vi har sett nærmere på utfordringene som oppstår rundt prosjekteringen av et slik bygg.

Prosjektgruppe

Christoffer Ellingsen
Christoffer Ellingsen
Ellingsen22@hotmail.com
90479234
Jan Frydenberg
Jan Frydenberg
frydenberg@live.com
97658960
Sindre Ødegård
Sindre Ødegård
futsindre@hotmail.no
90162019
Stian Brenden
Stian Brenden
Sbrenden8@gmail.com
92315077

Prosjektbeskrivelse

Vestby kulturkvartal skal bli et estetisk og arkitektonisk signalbygg. Det vil fungere som et samlingspunkt for hele kommunen. Formålet med bygget er at det skal bli en møteplass og levende arena for læring, opplevelser og mestring. Bygget skal inneholde bibliotek, kulturskole, storsal, fleksisal, kafé samt kontorer. Prosjektet følger en samspillsenterprise mellom Vestby kommune, AF Bygg Østfold og L2 Arkitekter.

Som gruppe her vi valgt å begrense oss til 3etg. av bygget. Som gruppe har vi utarbeidet rapporter innenfor brann, lyd og dimensjonering.  Det har også blitt laget en beskrivelse og kalkyle som detalj beskriver et bandrom i bygget. Energivurdering har blitt utført på hele 3etg. i bygget. Siden vi har AF Bygg Østfold som samarbeidsbedrift har vi valgt å ha med LEAN som en del av oppgaven og brukt det til planlegging og fremdriften i prosjektet. Med i prosjektet er selvfølgelig HMS og KS, her har vi utarbeidet maler som kan tas i bruk på slike byggeprosjekter.

Samarbeidsbedrift

AF bygg Østfold

AF Bygg Østfold er den ledende entreprenøren i Østfold både på offentlige og private bygg. Forretningsenheten har lang erfaring og kompetanse innenfor bygging og utvikling av store kjøpesentre, offentlige bygninger, leiligheter og komplekse småprosjekter.

Nettside:

AF Bygg Østfold - AF Gruppen