Prosjektering av kontor og lagerbygg Beck Maskin

Dette hovedprosjektet omfatter prosjektering av de elektriske installasjonene i et nybygg for Beck Maskin AS i Langhus. Bygget er 1.200m2 og består av kontorlokaler, møterom, plukklager, parkeringskjeller og et industrilager i samme bygning.

Prosjektgruppe

Martin Tveit
Martin Tveit
martin.tveit@hotmail.com
+47 46948825
Ari Aram
Ari Aram
ari.98@hotmail.com
+47 41004221
Tonje Opsahl
Tonje Opsahl
tonjeopsahl@gmail.com
+47 91644428

Prosjektbeskrivelse

Dette hovedprosjektet omfatter prosjektering av det elektriske anlegget til et nybygg for Beck Maskin AS i Langhus.

Prosjektgruppen skal fungere som rådgivende ingeniører. Bygget er 1.200m2 og går over tre etasjer.

Nybygget fungerer som lagerhall for større maskiner og to mindre plukklager som går over to etasjer. Det er også  kontorer som i tre etasjer med tilhørende møterom og fellesareal. 3.etasje skal det midlertidig stå tomt, for mulighet for kontorer senere, men kan bli brukt som et lager.

I parkeringskjeller er det prosjektert ladestasjoner for 12 biler.Vi har prosjektert brannalarmanlegg og innbruddsalarm.

Programmer som er benyttet i hovedprosjekt er Revit, FedDok, Office-programmer, OptiWin, AutoCad, Solibri og DDS-CAD viewer.

 

 

Våre samarbeidspartnere

 

Vi vil takke våre gode samarbeidspartnere! 

Back Maskin for bruk av nybygget (www.beckmaskin.no)

Christoffer Stenersen og Caverion Norge AS avdeling Askim for oppfølging (www.caverion.no)