Effektivt lager på øra

Umiddelbar nærhet til industri og Borg Havn gjør at oppdragsgiver ATM Invest ønsker å undersøke mulighetene for å utvikle en eiendom på Øra, Fredrikstad, til lager/logistikkformål.
Prosjektgruppa tok oppdraget med å prosjektere en kostnadseffektiv lagerbygning i stål med opsjonell kontordel, som utnytter tomtas potensiale til fulle.

Aso
Aso Luqman
asoluqman35@hotmail.com
99480302
Jonas
Jonas Kjellvik
jonas_ak@hotmail.no
95490297
Isak
Isak Alnæs
alnaesbygg@gmail.com
92895676
Jean
Jean Claude Concorde
muhawe1@yahoo.fr
90203530

Samarbeidsbedrift

A.T.M Invest er et Fredrikstad-basert eiendomsselskap som eier og utvikler eiendommer primært i Fredrikstad.

Prosjektbeskrivelse

Oppdraget har bestått i å prosjektere en lager/logistikkbygning i stål. Prosjektgruppa har også innhentet pris fra RUBB på en ferdig hall i stål med dukkledning for sammenligning. Levetid, levetidskostnader og årskostnader belyser hva som kan være den beste investeringen.

Mye av arbeidene vil imidlertid bli like for de to alternativene, dette gjelder rivning og sanering, brannvegg, manøvreringsareal og dekke.
På delen av tomta som skal utvikles står i dag en eldre bygning med antatt byggeår ca 1950. Bygningen er påbygd og ombygd en rekke ganger, og leies i dag ut til ulike leietakere.
 
Prosjekteringen har omfattet rivning av bygningen og sanering av tomta med bevaring av dekket for gjenbruk. Logistikkhensyn og manøvreringsareal har lagt føringer på utforming og plassering av bygget gjennom ulike forslag. 

Bildene viser utnyttelse av tomten gjennom arbeidet i Gemini Terreng og Revit, samt dimensjonering og tegning i Focus Konstruksjon og Revit.

En interaktiv prosess mellom oppdragsgiver og prosjektgruppa har resultert i en gjennomarbeidet løsning som utnytter arealer innenfor rammene gitt av reguleringsplan, lover og forskrifter.
 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er særlig ivaretatt fra byggherrens side gjennom utarbeiding av SHA-plan.
Bygningen er dimensjonert ved hjelp av håndberegninger og Focus konstruksjon.