Hybelblokk Pellygata 25

Pellygata 25 i Sarpsborg er et nybygg bestående av 24 hybelleiligheter som bygges i utkanten av sentrumskjernen i Sarpsborg. Hybelblokken vil få fire etasjer og bygges uten kjeller og parkeringsplasser. Prosjektet er tiltenkt førstegangsetablerte eller andre grupper uten behov for å holde egen bil. Området rundt er i hovedsak eldre bebyggelse av mindre bygg med bolig og næring samt noen boligblokker.

Samarbeidsbedrift

Prosjektet utføres som en totalentreprise av Hersleth Entreprenør AS for oppdragsgiver Sverdrupsgate 7 AS.

Hjemmeside: https://www.hersleth.no/ 

Hjemmeside: https://www.kynningsrudprefab.no/

Videofil

Prosjektbeskrivelse

Bygget settes opp i prefab betong- og stålkonstruksjon. Yttervegger bygges i bindingsverk i tre som kles med malt trepanel.
 
Prosjektgruppen tar for seg komplett byggesøknad inkludert dispensasjonssøknad. Arkitekttegninger av blokken lages i Archicad. Det vil også bli gjort noen enkle beregninger av stålkonstruksjonen. 

Energiberegning gjøres ved bruk av programmet Simien og vi redegjør for u-verdi i ytterveggene. Det vil bli laget brann- og lydrapport. Beskrivelse av bygget blir gjort ved hjelp av programmet ISY Beskrivelse og det blir laget en fremdriftsplan i MS Project for prosjektet.

Det er ønskelig å synligjøre forskjellen ved bruk av plassbygde yttervegger kontra ferdige elementer. Prosjektgruppen gjør en vurdering av dette både med tanke på pris og fremdrift.

Avslutningsvis blir det laget en FDV-rapport for en leilighet i bygget.

Prosjektgruppe 

 

Gregory Oliver, mob: 45 66 53 41, e-post: nylastudios@gmail.com
Kim Gunbjørud Hansen, mob: 91 84 31 60, e-post: runelundblad@hotmail.com
Nils-Petter Horslund, mob: 46 42 66 67, e-post: nils_p90@hotmail.com
Per Kristensen, mob: 97 79 21 09, e-post: per.kristensen@yahoo.no
Marius Molvig Johannessen, mob: 98 62 04 98, e-post: m_johannessen@hotmail.no