Bjørnstad Entreprenørpark – innovativt samlingspunkt for bransjen

I samarbeid med Skolt Eiendom AS og datterselskap Park & Anlegg AS, har prosjektgruppen tatt for seg enkelte deler av prosjekteringsfasen på et nytt og spennende kontorlokale på Gamle Kongevei i Sarpsborg kommune.

Mikkel Bergersen
Mikkel Bergersen
mikk.berg@hotmail.com
95090747
Martin Støkken Aker
Martin Støkken Aker
reka.nitram@hotmail.com
90902150
Marius Knutsen
Marius Knutsen
Planb2@live.no
94196551
Rana Noman Tariq
Rana Noman Tariq
noman@ranataksering.no
91628823
Fredrik Magnussen
Fredrik Magnussen
fredrik@magnussen.xyz
91999383

Prosjektbeskrivelse

Hovedprosjektet har gått ut på å se på løsninger til ett nytt kontorlokale i Sarpsborg kommune. Bygget har eget parkeringsanlegg i bakkeplan på utsiden av bygget, med sedumanlegg og terrasse i sammenheng med felles kantine i hovedbygget.. Første etasje inneholder to verkstedanlegg, fellesområder, felles møterom og treningsrom disponert til brukere av bygget. Andre etasje har tilknytning til terrassen gjennom kantinen, samt flere felles møterom og mulighet for opptil 3 aktører med kontorlokaler. Tredje etasje består av fellesområder, samt mulighet for alt fra en til fire aktører med egne kontorlokaler. Vi har benyttet oss av Archicad til produksjon av byggesakstegninger, Gemini og TwinMotion til renderinger av bygget. Det er utført beregninger på bærende konstruksjon i parkeringsanlegget, utført i Focus konstruksjon. Vi har sett på bærekraftige løsninger til konstruksjonen, enkel risikoanalyse, bygningsfysikk, utført brannprosjektering og sett på byggesaksprosess i ett slikt byggeprosjekt. 

Våre samarbeidspartnere

Vi takker våre samarebeidspartnere

  • Park og Anlegg 
  • Skolt Eiendom

Park & Anlegg AS har viktige samfunnsoppdrag for Statens vegvesen, Jernbaneverket, kommuner, offentlige og private virksomheter, samt utemiljøarbeid, vedlikehold og ytre miljø for våre kunder. I tillegg satser avdelingen, Bygg og konstruksjoner, på total- og hovedentrepriser innenfor offentlig og privat sektor, f.eks. skoler, lagerbygg, kontor-/næringsbygg, spesialprosjekter som høydebasseng, sykkelhotell, trafostasjoner etc. 

Park & Anlegg AS er en del av Luva Holding AS sammen med konsulent-/rådgiver-selskapet Luva Prosjekt AS. Til sammen gir dette et godt grunnlag for videre satsing innen våre markedssegmenter. De holder til sentralt på Årum mellom Fredrikstad og Sarpsborg i tidsriktige, trivelige lokaler. 
 
Skolt Eiendom 

Eiendomsvirksomheten i Skolt startet med oppkjøp av Solgaard Skog 11 i Moss i 1983. De har kjøpt og leid ut mange tomter og næringslokaler siden da. Men organisasjonen er fremdeles liten, effektiv og fleksibel. Det er en av deres styrker.