Bacillus Cereus - Et stort problem for isindustrien

Dette prosjektet er gjennomført i samarbeid med Diplom-Is, Norges nest største iskremprodusent, med mål om å adressere bekymringer knyttet til høye verdier av Bacillus Cereus i deres små-is produksjon. Selskapet ønsker å både øke bevisstheten rundt mattrygghet og redusere matsvinn under produksjon. Målet med prosjektet er å analysere data og lab-prøver for å bidra til å redusere disse problemene.

Dette prosjektet er gjennomført i samarbeid med Diplom-Is, Norges nest største iskremprodusent, med mål om å adressere bekymringer knyttet til høye verdier av Bacillus Cereus i deres små-is produksjon. Selskapet ønsker å både øke bevisstheten rundt mattrygghet og redusere matsvinn under produksjon. Målet med prosjektet er å analysere data og lab-prøver for å bidra til å redusere disse problemene.

 

Problemstillingen for prosjektet: 

“Hvordan redusere matsvinn i forbindelse med for høye verdier av Bacillus Cereus i små-is hos Diplom-Is?”

 

Prosjektet omfatter analyser av Diplom-Is' produksjonsprosesser og identifisering av hvor det forekommer for høye verdier av Bacillus Cereus-bakterien under produksjon.

Implementeringen av våre anbefalinger forventes å bidra til å redusere både matsvinn og risikoen for Bacillus Cereus-infeksjoner i Diplom-Is' små-is produkter. Dette vil øke forbrukernes tillit og bidra til økt bærekraftighet og mattrygghet i bransjen.

Ved å ha gjennomført dette prosjektet er vårt mål å inspirere til handling og positive endringer som gagner både forbrukere, industrien og samfunnet som helhet.

 

Samarbeidspartner

Diplom-is er Norges nest største iskremprodusent etter Hennig-Olsen, grunnlagt av i 1979 og har sitt produksjonslokale nord-øst for Oslo. Merkevaren tilbyr et omfattende utvalg av iskremprodukter, inkludert varianter som Krone-Is, Sandwich og Royal. Produktene er tilgjengelige i mange butikker over hele landet og er populære blant nordmenn, spesielt på varme sommerdager. Diplom-Is legger også vekt på bærekraftig produksjon og ansvarlig forretningspraksis.

Diplom-Is AS

Postboks: 23, 1483 Hagan

Norge 

Telefon: +47 02 001 

Hjemmeside: https://www.diplom-is.no/ 

Bilde

Prosjektgruppe

Dag Terje Samuelsen
Dag Terje Samuelsen
dagsam@viken.no
411 23 449
Hajar Abbas Al-Hosainy
Hajar Abbas Al-Hosainy
hajaral@viken.no
96666614
Irmelin Aalberg Sandboe
Irmelin Aalberg Sandboe
irmelins@viken.no
95424775
Thea Monteverde
Thea Monteverde
theahaa@viken.no
481 26 692