Smolt oppdrettsanlegg på land

Det skal etableres et nytt oppdrettsanlegg for smolt på land, hvor anlegget skal prosjekteres i samarbeid med Plusconsult AS. Det elektriske anlegget skal prosjekteres etter gjeldende regelverk, samt kundens kravspesifikasjon med fokus på redundant elektrisk forsyning på vitale deler av produksjonen.

I samarbeid med Plusconsult AS skal det elektriske anlegget til et oppdrettsanlegg for smolt, detaljprosjekteres og planlegges etter kundens kravspesifikasjon og gjeldende regelverk. Dette gjøres ved hjelp av risikovurdering, FebDok beregning, bygningsmodellering ved hjelp av Revit, kretsskjemaer ved hjelp av AutoCAD og lysberegninger ved hjelp av Relux.

Prosjektering og planlegging utføres på bakgrunn av oppgitt effektbehov til fordelinger i produksjon og øvrig installasjon etter de retningslinjer som er blitt gitt i kravspesifikasjon. Det er oppgitt at vitale deler av produksjonen samt deler av installasjonen, stiller krav til at den elektriske forsyningen skal være redundant ved hjelp av reservekraftforsyning. Reservekraftforsyningen vil bestå av UPS og aggregater, og den alminnelige forsyningen vil bli fordelt på to forskjellige transformatorer i fra allment nett.

Gruppens prosjektering begrenses ved inntak til transformatorene til elektrisk forsyning av produksjon og øvrig installasjon.

Samarbeidspartner

Plusconsult AS – «Vi løser det tekniske!»

Bilde

Plusconsult har vært meget imøtekommende og svært behjelpelige både før og underveis i prosessen med vårt hovedprosjekt. De, som rådgivende ingeniører, byggherrens representant og gruppens oppdragsgiver, har med tydelige rammer sørget for at vi som gruppe, har utført prosjekteringen og har hatt maksimalt læringsutbytte.

Plusconsult AS er et rådgivende ingeniørfirma som utfører oppgaver innenfor elektro, belysning, ITB, ventilasjon, rør og varme.

«Plusconsult leverer kompetanse, kvalitet, innovativt tankesett og gode relasjoner til hele spekteret av byggebransjen. Enten du er eiendomsforvalter, utbygger, byggherre, utførende entreprenør, rørlegger eller elektroinstallatør vil vi kunne hjelpe deg med de aller fleste tekniske utfordringer.»

https://www.plusconsult.no/

 

Prosjektgruppe

Christer Olsen
Christer Olsen
christer.olsen@outlook.com
95 81 85 85
Hans Morten Stene-Nilssen
Hans Morten Stene-Nilssen
hms-n11@hotmail.no
93 06 14 57
Suleman Haider
Suleman Haider
suleman.haider@outlook.com
93 03 21 32
Thomas Andre Dahl
Thomas Andre Dahl
tad_15@hotmail.com
95 90 60 48