Seut næring - Barcos nye hjem

I hovedprosjektet vårt har vi tatt for oss et næringsbygg som skal prosjekteres av Structor. Bygget som skal bygges skal ligge i Mosseveien 63, Fredrikstad. Barco skal inn i nytt næringsbygg og får moderne fasiliteter hvor de kan utvikle sine produkter.

Stian Qvistgaard
Stian Nickolay Rehling Qvistgaard
s.qvistgaard@hotmail.com
48 04 89 22
Rolf Møistad
Rolf Møistad
rolf@maos.no
93 20 13 87
Glenn Ringstad
Glenn Ringstad
glenn.ringstad@nettpartner.no
48 08 14 54
Per Daniel Hansen
Per Daniel Hansen
hansenperdaniel@gmail.com
48 25 39 80

Prosjektbeskrivelse

Seut næring blir et bygg på 3800m2 fordelt på fire etasjer. Bygget er tiltenkt Barco, hvor de kan utvikle sine produkter og ha gunstige arbeidsforhold.

I samråd med Structor er produktmålet som følger: Plan 2 skal prosjekteres i sin helhet inklusive FebDok beregninger av underfordelinger og samtlige kurser. Føringsveier og elektroteknisk installasjon for hele bygget leveres som RVT-fil. Det skal utarbeides et effektbudsjett. Vi skal levere en risikovurdering av hele bygget. Stigeledningsskjema for hovedfordeling og samtlige underfordelinger skal utarbeides. Komplette arbeidstegninger for plan 2 skal utarbeides samt elbilladeanlegg på gateplan. Vi skal foreta lysberegninger på plan 2 iht. krav fra Lyskultur. Vi ønsker å foreta en beregning av kost/nytte verdien av et solcelleanlegg på taket.     

Våre samarbeidspartnere

Unilamp logo