Innovativ lavblokk i etablert boligområde

I samarbeid med Rambøll AS har vi utarbeidet et forprosjekt til en lavblokk lokalisert i Gamle Rødsvei, Gressvik. Bygget er prosjektert med et moderne utrykk, store vindusflater og stramme linjer. De høye fjellformasjonene i bakgrunnen bidrar til at blokken vil harmonere godt i omgivelsene, til tross for sin størrelse.

Prosjektgruppen

Dennis Marve Fallang
Dennis Marve Fallang
Dennis@fallanggraving.no
97679878
Kristoffer Schie Hatlem
Kristoffer Schie Hatlem
kristoffer_hatlem@hotmail.com
97083226
larsm.nes@hotmail.com
Lars Marius Østreng Nes
larsm.nes@hotmail.com
93884677
Magnus Stene Bråthen
Magnus Stene Bråthen
magnus_dkmg@hotmail.com
90111493
Thomas Bergum
Thomas Bergum
thomas@bergumbygg.no
94250910

Prosjektbeskrivelse

Området Gamle Rødsvei er allerede et godt etablert boligområde med småhusbebyggelse. Lavblokken er prosjektert på bakgrunn av grunneiers ønske om en mulig utbygging. Bygget vil bestå av parkeringskjeller, 12 leiligheter over tre etasjer med balkong og en felles takterrasse. Det vil bli to størrelser på leilighetene, 107m2 og 63m2, i tillegg har hver leilighet en bod strategisk plassert i trapperom i hver etasje.

Prosjekteringen tar for seg de fleste områder innen bygg og anlegg, bortsett fra de tekniske fagene. I rapporten er det redegjort for grunnforhold, opparbeidelse av tomt, overvannshåndtering og masseberegninger i Gemini. Videre er den bærende konstruksjonen i stål og betong prosjektert med Tekla og Focus. Tegninger er utarbeidet i ArchiCad og disse vil danne grunnlaget for en komplett byggesøknad.  Videre vil det bli utarbeidet premisnotater for bygningsfysikk, lyd og brann, basert på preaksepterte løsninger.  Energibergninger vil bli foretatt i Simien.  På bakgrunn av alle arbeidene som skal foregå i forbindelse med dette prosjektet vil det også bli utarbeidet en KS og HMS plan.

Samarbeidsbedrift

Vi vil takke vår samarbeidsorganisasjon Rambøll AS og vår biveileder, Bent Stene for fantastisk hjelp.