FJERNING AV SPON OG OPPSAMLING AV DREIDE ARTIKLER

Seal Engineering AS har som mål å robotisere produksjonsprosessen i CNC-maskinene. Dette hovedprosjektet har som mål å eliminere sponansamling på verktøy slik at CNC-maskinene kan produsere uavbrutt over lengre tid, og vi skal utarbeide et løsningsforslag som effektiviserer oppsamling av de dreide artiklene

Prosjektgruppen

Benjamin A. Karlsen
Benjamin A. Karlsen
Benj.ak@outlook.com
45 04 87 94
Joachim Johannessen
Joachim Johannessen
j.johannessen@outlook.com
41 22 96 07
Martin Rokita
Martin Rokita
martin.rokita@outlook.com
99 71 58 86
Robin Lindås
robinlind@viken.no
47 28 51 07

Prosjektbeskrivelse

Seal Engineering AS fremmet et ønske til fagskolen om et mulig prosjekt da de ønsket en forbedret løsning rundt sponproblematikk og oppsamling av dreide artikler på sine CNC-maskiner.

Under produksjonsprosessen i CNC-maskinene danner det seg uønsket spon på verktøyene som dagens sponavsug ikke greier å eliminere. Dette må fjernes manuelt av maskinoperatøren som resulterer i uønsket stopptid og vedlikehold under produksjon.

De dreide artiklene som produseres blir i dag fanget opp i «vannbad» i bunnen av CNC-maskinen. De fiskes opp av maskinoperatøren med jevne mellomrom når maskinen står, og rengjøres manuelt for spon- og oljerester før de kontrolleres. Arbeidsprosessen er tidkrevende, og det er risiko for at delene utsettes for urenheter og skader ved fall.

Prosjektets effektmål er å redusere stopptiden på CNC-maskinene, øke effektiviteten og skape bedre flyt i linja slik at videre robotisering av arbeidsprosessen kan realiseres.
 

Samarbeidsbedrift

Seal Engineering AS er et norsk privateid aksjeselskap som ble etablert under navnet Seal-Jet Norge AS i 1997. De utvikler og produserer avanserte tetningsløsninger for krevende industriell bruk der det stilles høye krav til ytelse og kvalitet. Bedriften har topp moderne maskinpark, eget materiallaboratorium med avansert testutstyr og er eksperter på tetninger og tetningsmaterialer. Deres kvalitetssystem er sertifisert etter kravene i ISO 9001:2015. 
Bedriften er opplæringsbedrift for lærlinger i fagene CNC-operatør og Produksjonsteknikk.

 www.sealengineering.no