Moss Sveiseverksted

Det skal bygges et nytt sveiseverksted på Årvollskogen i Moss. Dette hovedprosjektet handler om prosjektering som rådgivende ingeniør elektro, og vi skal løse denne problemstillingen utfra kundens funksjonsbeskrivelse og gjeldene lover og regler.

Prosjektbilder

Erik Karlsen
Erik Karlsen
erik.karlsen97@gmail.com
941 50 120
Jo Kristian Aamodt-Haug
Jo Kristian Aamodt-Haug
jo-k@live.no
453 90 710
Kjetil Lauritzen
Kjetil Lauritzen
kjetil_lauritzen@outlook.com
905 71 443

Prosjektbeskrivelse

Moss Sveiseverksted er et bygg på litt over 500m2 som ligger på Årvollskogen i Moss. Selve verkstedet har en egen kontordel med tilhørende fasiliteter. I dette prosjektet har vi valgt å være rådgivende ingeniør elektro, og skal utføre prosjekteringen.

I dette bygget er det flere forskjellige utfordringer, som er en av grunnene til at vi valgte dette prosjektet. Det innebærer blant annet beregning av effektbehov, ladere for el-bil og ytre påvirkninger i verksted.

Omfanget som skal prosjekteres er en komplett installasjon av bygget utfra kundens funksjonsbeskrivelse. Vi skal blant annet foreta en total lysberegning over alle rom. De kritiske kursene blir beregnet i Febdok. Tekniske tegninger blir utarbeidet og modellert i Revit.

Formålet med denne prosjekteringen er å utarbeide et komplett underlag for utførelse med både tegninger og beregninger, som kan overleveres til kunde.