Utvidelse av Andersens Gartneri AS

Dette prosjektet utarbeidet av studentene på Elkraft omhandler utvidelse av eksisterende plantasje og et nytt driftsbygg som skal reises for å utvide kapasitet og drift hos Andersens Gartneri AS. Prosjekteringen innebærer elektroteknisk installasjon, tekniske tegninger og beregning av kostnadseffektivitet ved frigjøring eller egenproduksjon av kraft.

Prosjektgruppen

Ida-Marie
Ida-Marie Skauge
imskauge@gmail.com
400 81 627
Martin
Martin Kihlstrøm
martin.kihlstrom@hotmail.com
468 27 188
Albin
Albin Karlsson
albin.karlsson@lynelektro.no
902 68 630

Prosjektbeskrivelse

Andersens Gartneri AS er blant Norges største gartnerier, og ble først etablert i 1983 med et 300 kvadratmeter stort drivhus. Deretter ny etablert i 2009 til det Andersens Gartneri er i dag, med 30 mål produksjonslokaler og 46 ansatte. 

Den elektrotekniske installasjonen prosjekteres i praksis av Elektroinstallatør Kjærsund AS, vår samarbeidspartner og biveileder Hans Petter Kjærsund.

Prosjektet omfatter to bygg.

En ny driftsbygning på boligtunet til Magne Andersen som skal fungere som kjølelager, lager og garasje til traktorer og anleggsmaskiner og en utvidelse av den eksisterende plantasjen/drivhuset som står i dag. Det nye driftsbygget får et nytt inntak fra forsyningsnettet, som blir et felles inntak for hele boligtunet.

I tillegg til prosjektering av den elektrotekniske installasjonen til begge bygg skal prosjektgruppa utarbeide løsningsforslag til et av gartneriets største utfordringer, som er mangel på kraft. Det vil bli vedlagt en analytisk vurdering av energibesparende løsninger som kan være passende til prosjektet. Prosjektgruppa fokuserer henholdsvis på:

Energiproduksjon som

  • Solceller, vindkraft
  • Diesel- og gassgenerator

Energilagring som

  • Kjemiske og mekaniske batterier
  • Lagring av hydrogen

Bygget prosjekteres med hensyn til gjeldende normer, forskrifter, anbefalinger og regelverk. Byggets elkraftforsyning er prosjektert i Febdok, modellert og installert i Revit.

Samarbeidsbedrift