Skråtorp hageby –bygg 1, Råde sentrum

Dette hovedprosjektet omfatter prosjektering av bygg 1 på Skråtorp Hageby. Dette er gjort i samarbeid med Herslethentreprenør,som er totalentreprenør på prosjektet. Bygget har 6 boenheterfordelt på to etasjer og åpen garasjekjellerdelvis under terreng.

Prosjektgruppen

Bilal Aslam
Bilal Mohammad Aslam
bilalasl@viken.no
489 10 391
Lars Jacob
Lars Jacob Sømme
larssom@viken.no
986 80 793
Vilde Frogne
Vilde Synnøve Frogner
vildefr@viken.no
954 35 966
Mats Andreassen
Mats Andreassen
matsandrea@viken.no
matsandrea@viken.no

Prosjektbeskrivelse

Gruppen har fått i oppdrag å prosjektere bygget i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Prosjekteringen ble gjort med grunnlag i en 3D-modell og salgstegninger. Vi ønsket lite eller ingen informasjon om allerede valgte byggematerialer av entreprenør, da vi ønsket selv å drøfte dette i startfasen av prosjekteringen. Som et klimatiltak skal bygget klassifiseres som lavenergihus. 

Med bakgrunn i overnevnte har gruppen tatt for seg følgene: 

 • Masseberegning og plassering av bygget på tomten 
 • Brann og lyd konsept 
 • Komplett rammesøknad 
 • Dimensjonering av bæresystemer 
 • Kontraktbestemmelser 
 • Mengdeberegning og kalkulasjon  
 • Energimerking  
 • 3D modell med tilhørende arbeidstegninger og detaljer 
 • Riggplan 
 • HMS og risikovurdering 
 • Bemanning og framdriftsplan 
 • ENØK-tiltak 
 • Prosjektere for oppfylling av lavenergihus

 

Samarbeidspartner

Hersleth EntreprenørASdriver bygg-og anleggsvirksomhet i Viken sør,Follo og Oslosyd.Herslethtar oppdrag innen ombygging, nybygg og rehabiliteringforprivat og offentlig sektor. Les merpå www.hersleth.no