Kvalitetssikre reingjeringsmidlar hos Salatmestern AS opp mot spesifikke mikroorganismar.

Hensikten med dette prosjektet er å sikre at ny reingjering og desinfeksjonsmiddel hos Salatmestern AS er like effektive som tidlegare brukte midlar, opp mot mikroorganismar og bakteriar som Listeria, E. Coli, koliforme bakteriar, mugg og gjærsopp.

Formålet er å dokumentere at effektiviteten av nye reingjering og desinfeksjonsmidla er like god som tidlegare brukte midlar. Slik at dei nye meir miljøvennleg midlane tilfredsstiller hygieniske krav innafor mattryggheit i næringsmiddelproduksjon.

Prosjektgruppe

Bilde av Thomas Alexander Myhre
Thomas Alexander Myhre
thomas.a.myhre@hotmail.com
93614373
Bilde av Sigbjørn Gjertsen
Sigbjørn Gjertsen
s-gjertsen@hotmail.com
93674172
Bilde av Mathias Hillgren
Mathias Hillgren
Mathias.fz50@gmail.com
95101240

Prosjektbeskrivelse

Hovudprosjektet uføres i samarbeid med Salatmestern AS, der dei ønsker å kvalitetssikre dei nye reingjerings og desinfeksjonsmidla mot tidlegare midlar opp mot spesifikke bakteriar som Listeria, E. Coli, Koliforme bakteriar, Mugg og Gjærsopp. Dokumentere effektiviteten av alle midlar slik at eit skifte til dei ny skånsame og miljøvennleg midlar er mogleg.

Grunnen til dette hovudprosjektet er eit ønske frå Salatmestern AS å skifte reingjerings og desinfeksjonsmidla til meir miljøvennlege midlar. For å sikre ein berekraftig framtidsretta bedrift med søkelys på berekraft og minke skadeleg miljøpåverkinga.

Prosjektgruppen ønsket å foreta tre ulike analyser i kontrollerte og ukontrollerte miljø for å dokumentere effekten av de nye og gamle desinfeksjonsmiddelene. Dette vil gi et bredt spekter av resultater som sikrer god dokumentasjon om både desinfeksjonsmidlas effektivitet og drepeevne knyttet til de testede mikroorgansimene, både ved analyser som simulerer SalatMesterns arbeidsmiljø og i lukkede omgivelser med kun de ønskede mikrobene til stede.

Samarbeidspartner

Vår samarbeidspartner til hovudprosjekt er Salatmestern As som ligger lokalisert i Fredrikstad. Salatmestern er ein kvalitet bedrift som produserer i stort omfang innafor produkt som majones, sausar, dressingar, fisk og skaldyrs produkta, samt stort utval av forskjellige majones baserte salatar og grill tilbehøyr.

Med høgt søkelys på produktkvalitet og berekraftig produksjon igjennom å bruke dei beste råvarer og gamle familietradisjonsoppskrifter. Holdar eit høgt nivå av mattryggleik med eige laboratorium for mikrobiologiske testar av produkta, produksjonsprosess og kontroll over hygieniske reingjeringsprosedyrar.

Logo salatmesteren