Utarbeidelse av en teknisk rapport om solcelleanlegg og ett forenklet undervisningshefte av den tekniske rapporten

Dette prosjektet innen elkraft handler om å utarbeide en rapport om solcelleanlegg og gjennom den belyse ulike problemstillinger. Vi skal videre lage et forenklet opplæringshefte som kan brukes av Opplæringskontoret for elektrofag Nelfo. Den vil også kunne brukes for studenter på Fagskolen i Østfold. Prosjektet er i samarbeid med Nelfo.

Prosjektbeskrivelse

Det grønne skiftet er i full gang, privatpersoner og bedrifter blir mer og mer miljøbevisste og ønsker å ta ett steg i en mer miljøvennlig retning. Solcelleanlegg er det første mange tenker på når det kommer til egenprodusert grønn energi og strømsparing i hjemmet og for firmaet. Prisen på solcelleanlegg har gått betydelig ned de siste årene, den lange levetiden til anlegget og økende strømpriser er gode intensiver for bedrifter og privatpersoner til å investere i et slik anlegg.

Montering og salg av solcelleanlegg har økt betraktelig de siste årene, flere og flere vil være med på den bølgen. I denne rapporten skal vi i samarbeid med Nelfo Østfold utarbeide en rapport og en del av rapporten skal være ett undervisningshefte som skal kunne brukes til kursing og i undervisning av installatører, montører og lærlinger i elektrofag av Nelfo for å heve kunnskapsnivået om solcelleanlegg.

Målene med rapporten er å øke kunnskapen til installatører, montører og lærlinger og sikre at de har tilstrekkelig med kunnskap for å kunne prosjektere, montere og dokumentere solcelleanlegg samt å øke bevisstheten rundt faremomenter ved ett slik anlegg. Rapporten skal også belyse viktige spørsmål som for eksempel; gjeldende lovverk og forskrifter, ansvar, hva er plusskundeordningen, energilagring, feilsøking og tekniske utfordringer med installasjon av ett solcelleanlegg.

1.Solcelle