Os Arena Halden – for fremtiden

Os Arena Halden er bygget på en bærekraftig plattform med miljøaspektet i fokus. Prosjektet bygges etter BREEAM-NOR konseptet og vil være en betydelig miljøfaktor i Halden.
Os Arena blir en perle i Halden i idrettens navn, og vil være til stor nytte for lokalsamfunnet og idretten ellers.

Prosjektgruppe 

Norvald Haaland
Norvald Haaland
norvaldi@hotmail.com
90 96 49 88
Mathis Johan Torp Draidi
Mathis Johan Torp Draidi
mathis.draidi@hotmail.com
97 71 96 07
Ruben Pedersen
Ruben Pedersen
rubenpdrsn@gmail.com
91 39 48 80
Marius Skjærvik Jensen
Marius Skjærvik Jensen
marius.g.jensen@hotmail.com
48 09 53 59

Prosjektbeskrivelse

Os Arena Halden er en flerbrukshall det skal prosjekteres og bygges en idrettshall med to håndballbaner og matchbane for eliteserie spill med tilhørende fasiliteter og publikumskapasitet på ca. 2000 plasser jmf arena krav fra Norges Håndballforbund (NHF).

Til idrettsformål skal det også bygges en basishall for turn.

Arenaen er med underliggende etasjer til sammen 9683m2, mens tomten er på hele 13.300m2. Fotavtrykket på Arenaen er på 5490m2.

Det legges stor vekt på miljøaspekter gjennom hele prosessen. Bygget prosjekteres etter BREEAM-NOR prinsippet og vil da bli sertifisert etter dette.

Det er et mål at bygget har lavest mulige driftskostnader i samlet livsløp.

Det legges stor vekt på materialvalg med hensikt å oppnå 20% reduksjon av klimagasser.

Hele bygget skal være tilpasset universell utforming, og skal kunne benyttes av alle brukere, også personer med ulike funksjonsnedsettelser.

Det skal etableres et system for energimåling og -oppfølging (EOS) som gjør det mulig å følge med på detaljert energibruk løpende og identifisere avvik som påvirker byggets energibruk raskt. Det skal utføres iht. BREEAM NOR preanalysen.

Arenaen vil ha en direkte tilknytning til skoledelen gjennom en gang som er etablert under bakkenivå. For å dempe høyden på arenaen i forhold til omgivelsene er to av underetasjene lagt under bakkeplan.

Samarbeidsbedrift

Logo AF Gruppen