Eplehagen Barnehage

Dette hovedprosjektet i Elkraft gjennomføres i samarbeid med Nesodden El-tjeneste AS og tar for seg prosjekteringen av det elektriske anlegget, belysningsforslag, smartprodukter og nettverksoppsett i Eplehagen barnehagen, en ny fem avdelingers barnehage under oppføring i Nesodden kommune hvor det legges stor vekt på miljø og utforming.

Prosjektgruppe

Jørgen Moss Mathisen
Jørgen Moss Mathisen
jorgenmm@gmail.com
+47 907 15 928
Markus Tobias Mathisen
Markus Tobias Mathisen
markustobias@hotmail.com
+47 934 27 086
Robert Sträng
Robert Sträng
robertstr93@gmail.com
+47 902 63 848
Thomas Teigland Engebretsen
Thomas Teigland Engebretsen
pometass@gmail.com
+47 982 20 708

Prosjektbeskrivelse

Eplehagen barnehage oppføres for Nesodden kommune av hovedentreprenør Georg Andresen & Sønner AS, den bygges som en fem avdelingers fremtidsrettet barnehage som skal erstatte to mindre utdaterte barnehager i nærområdet.
Vi har i samarbeid med Nesodden El-tjeneste AS tatt på oss en prosjekterende rolle for Elkraft og EKOM i Eplehagen barnehage   

Basert på mottatte underlagstegninger, beskrivelse og funksjonskrav har det blitt utarbeidet en egen risikovurdering av det elektriske anlegget, og prosjekteringen skal følge gjeldende lovverk, forskrifter og normer.  

Elkraftanleggets kurser med vern og kabler er prosjektert og dimensjonert i beregningsprogrammet Febdok.

Belysningen er prosjektert basert på funksjonskrav og oppdaterte lystekniske anbefalinger, og det er benyttet Glamox sitt lysberegningsprogram OptiWin 3D PRO for å sikre tilstrekkelig belysningsverdier i lokalene.  

Det er utarbeidet et eget EKOM-løsningsforslag for høyytelse nettverksdekning i barnehagen ved bruk av Ubiquiti sitt system med trådløse aksesspunkter og PoE drift.  

For å sikre en fremtidsrettet og mest mulig energiøkonomisk drift av bygget er det utarbeidet et produktforslag for lading av Elbiler på parkeringsplassene tilhørende de ansatte, og det er gjort en vurdering av forskjellige typer smartprodukter som enkelt kan integreres i anlegget og gi brukerne av bygget en enklere hverdag samtidig som det gir kostnadsmessige besparelser og miljøgevinst i den daglige driften av bygget.

Samarbeidsbedrift

Nesodden El-tjeneste AS legger stor vekt på fagkunnskap, regelverk og produktutvikling.
Daglig leder og faglig ansvarlig i firmaet er tidligere Elkraft student på fagskolen.