Kontortilbygg til eksiterende produksjonshall

Prosjektere og grovkalkulere et nytt kontortilbygg på en eksisterende produksjonshall for Son Arkitektkontor.

Prosjektgruppen

Daniel
Daniel Jagiello
danieljagiello1@gmail.com
952 80 837
Kjell Erik Antonsen
Kjell Erik Antonsen
Kea0410@gmail.com
977 32 415
Lars Erik Buer
Lars Erik Buer
larsebuer@gmail.com
468 87 744
Thomas Kjøniksen Kristiansen
Thomas Kjøniksen Kristiansen
thomas.kjoniksen.kristiansen@nav.no
90945090
Tor Einar Engmann
Tor Einar Engmann
Torengmann@outlook.com
471 43 914

Prosjektbeskrivelse

Dette hovedprosjektet er i samarbeid med Son Arkitektkontor som vi også har fått oppdraget fra. Prosjektet vi endte opp med er lokalisert i Sande i Vestfold og Telemark.

Son Arkitektkontor AS ønsker å guide hver enkelt fremtidige student til utdanninger som vil gi muligheten til individuell videreutvikling og en eventuell fremtid i konsulentbransjen. Dette var noe vi i prosjektgruppen merket også da de ikke var vanskelige med å få til et samarbeid. Vi ble også tilbudt å kunne jobbe med vårt prosjekt i deres lokaler. https://sonark.no/

Prosjektgruppen skal tidligfaseprosjektere et kontortilbygg ved hjelp av relevante BIM/DAK-verktøy som Archicad, Gemini og Focus. I tillegg skal det gjøres diverse byggtekniske beregninger som Brann, lyd og U-verdier. Det skal også utarbeides en grovkalkyle, denne er gjort i programmet ISY Calcus.

Bildene som er vedlagt illustrerer beregningene som er gjort av stålkonstruksjonen ved hjelp av programmet Focus. Selve bygget er tegnet i Archicad, her er også mengdeberegningne gjort. I tillegg ser vi byggegropen ved hjelp av stikningsdata som er utført i Gemini.

Selve prosjektleveransen skal ende opp i beregningsdokumentasjon for bæresystemet, forenklet brannrapport, forenklet lydrapport, bygningsfysikk notat, situasjonsplan, mengdeberegning av massene i byggegrop og en grovkalkyle. Prosjektet skal gjennomføres basert på en fiktiv bestilling til PG på forprosjektprosjektering av et kontortilbygg.