Solcelleanlegg med drift av turnhall og elbilparkering

Dette hovedprosjektet går ut på at vi skal prosjektere solcelleanlegg. Anlegget skal gi energi til fem elbilladere, samt bidra i driften av en idrettshall. Energien fra anlegget vil med dette minke kommunens strømutgifter, og blir en del av det grønne skiftet. På sikt vil solcelleanleggets verdi være spart inn på reduserte strømkostnader og fornøyde ansatte, og kommunen vil gå i pluss.

Prosjektbilder

Jonny
Johnny Truong
johnny.truong@storm-elektro.no
97 62 88 92
Christoffer
Christoffer Jenssen
Christoffer.jenssen@gk.no
92 43 45 20
Michael
Michael Fauske
Michael.fauske@gk.no
99 26 97 79
Christer
Christer Nesselquist
cn@pettersen.no
93 85 28 92

Prosjektbeskrivelse

Vi i prosjektgruppen ønsker å fremme dette prosjektet for Ski kommune, i håp om at de vil vurdere tiltakene, og muligheten til å bli med på det grønne skiftet. I forbindelse med utbygging av Ski turnhall, vil vi i prosjektgruppen prosjektere et solcelleanlegg.

Prosjektet vil gjennomføres i samarbeid med Storm Elektro og Betonmast Østfold. Et solcellepanel vil plasseres på taket av turnhallen, mens det på taket av carporten vil bli plassert et bifacial-anlegg.

Energien fra de to anleggene skal drifte 5 elbilladere, samt resterende effekt fra solcellene blir matet videre inn i hovedtavle og de vil utnytte 100% solenergien til bruk av Skolen og turnhallen.

Formålet med prosjektet er at kommunen skal kunne tilby parkering for elbiler, til både besøkende og ansatte, og med dette legge til rette for en mer miljøvennlig transport til og fra hallen. Kommunen vil samtidig redusere sine strømutgifter, ved å bruke energien fra anlegget til å drifte deler av hallen. På sikt vil kommunen tjene inn anlegget, og dermed spare penger, i form av reduserte strømutgifter. Enova har også tilskudd og subsidierer av bærekraftige løsninger innenfor egen elektrisk produksjon og andre innovative og grønne løsninger. 

En infotainment-skjerm ved hovedinngangen vil gi informasjon om dagen, månedens og årets forbruk og produksjon i både strøm og effekt. 

Samarbeidsbedrift

Storm Elektro Moss
www.stormelektro.no/moss

Fusen 
www.fusen.no

Betonmast Østfold
www.betonmast.no