Baugsåsen et energinøytralt hus

På grunn av dagens strømpriser er det ønskelig å senke strømforbruket i boligen sin.Hvor mye vil det hjelpe ved å benytte seg av fornybar energi, og energisparende tiltak?
Vi skal ta utgangspunkt i en bolig som er under bygging med en størrelse på 297𝑚2 som ligger ute på Fuglevik i Moss.

Prosjektgruppe

Anders Pedersen
Anders Pedersen
anders-pedersen@live.no
91555322
Birk Bollvåg
Birk Bollvåg
birkbollvag@gmail.com
465 12 27
Jason Bui
Jason Bui
bibui83@hotmail.com
40055066
David Monan
David Monan
mondavi98@hotmail.com
458587

Prosjektbeskrivelse

Vi skal prosjektere solcelleanlegg og vertikalevindturbiner som er koblet opp imot ett batterianlegg for å senke behovet for strøm fra netteier. Vi kommer også til å undersøke hva som kan gjøres med to-veis lading, slik at elbilen kan fungere som en mobilstrømbank, og hvordan vi kan benytte solfangere for å senke boligens effektbehov. Utover dette så vil vi se på andre smartløsninger for å redusere dagens forbruk, slik at egenproduksjonen av energi kan stå for all eller en stor del av forbruket. Baugsåsen er ett tre etasjes hus ute på Fuglevik i Moss, bare noen hundre meter fra Oslofjorden. Huset består av en hoveddel som er i 1. og andre etasje, og en utleiedel som befinner seg i kjeller etasje.