Utvidelse av Nexans Halden AS fabrikk

Nexans i Halden skal utvide fabrikken ved å bygge enda en ny fabrikk på område og et enda høyere tårn. Dette hovedprosjektet skal ta for seg byggelektro i den nye avgassingshallen, hvor vi skal være rådgivende ingeniører og prosjektere dette etter en beskrivelse fra Nexans og etter gjeldene lover og regler.

Prosjektgruppe

Christian Høisen
Christian Høisen
Christianhoisen@msn.com
48999633
Lars Einar Fjeldstad
Lars Einar Fjeldstad
l-einar@hotmail.com
98653591
Sandra Solberg
Sandra Solberg
Sandraesolberg@hotmail.com
99512551

Prosjektbeskrivelse

Nexans i Halden er en stor industribedrift i Halden hvor det produseres høyspent sjøkabel. Dette industriområdet skal utvides med enda en ny fabrikk. I den forbindelse har vi fått lov til å prosjektere byggelektro i en del av den nye fabrikken til vårt hovedprosjekt. Vi skal utføre prosjekteringen i det bygget der kablene blir lagt til avgassing.

Avgassingshallen er et litt spesielt bygg på fabrikken, med unormale ytre påvirkninger. Når kablene blir avgasset blir de lagt i et kar som står i et lukket rom. Dette rommet blir varmet opp til 70 grader, og der blir kabelen liggende i noen uker, avhengig av isolasjonstykkelse. De oppvarmede rommene der kablene legges, har elektriske drifter, belysning osv.. Dette krever spesielle tiltak forbundet med den elektriske installasjonen i området.

Utenfor de oppvarmede rommene, er resten av bygget en ganske normal industri-installasjon. Vi har beregnet den elektriske installasjonen av avgassingshallen i Febdok, der vi har tatt hensyn til bl.a høy temperatur. Hele bygget har blitt tegnet i Revit og i AutoCAD. Vi har også utført lysberegninger i OptiWin 3D fra Glamox. Alle stikkontakter og lyspunkter er tegnet inn i AutoCAD og alle føringsveier er tegnet i Revit.