Utskifting og øking av trafo- Nexans Halden AS

Dette prosjektet i elkraft handler om å løse forskjellige problemstillinger for Nexans Halden AS ved utskiftingen av trafoen. Problemstillingene som oppstår er: Trafoteori. Hva er beste løsning mot spenningsdipper, hvordan forhindre støy i anlegget, hva skjer med kortslutningsverdiene ved en større trafo og hva anses som den beste løsningen på provisorisk strøm når utskiftingen foregår?

Prosjektbeskrivelse

Ved utskifting og øking av en trafo hos Nexans Halden AS skal vi gå mer innpå hva som ligger bak anbefalingene til Hafslund med tanke på trafoen de har valgt, fins det ett bedre alternativ til denne? Hvorfor anbefaler man ikke å laste en trafo mer enn 70%?

Under selve byttet er de avhengig av provisorisk strøm, hvordan kan vi løse dette risikofritt og på best mulig måte? Ettersom trafoen skal økes og flyttes slik at føringsveier blir lenger må vi kontrollere at anlegget er kortslutningssikkert ved hjelp av Feb-dok. 

Vi skal i tillegg se på forskjellige løsninger for å minske elektromagnetiske forstyrrelser i tårnet. Hvilken følger har de forskjellige typene støy og kan bedriften spare noe på dette? 

Nexans Halden AS kom til oss med ett ønske om å se på løsninger for at bedriften skal kunne takle spenningsdipper på en bedre måte enn det de gjør i dag. Dette er noe som fort kan koste bedriften store summer. 
 

Trafo

Foto: 3-viklings Transformatorer. Møre Trafo AS.