Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) – Automatisk syrevask av strippekolonne

Som avgangsstudenter ved fagskolen i Østfold på linjen kjemi prosessteknikk, har vårt avsluttende prosjekt vært et samarbeid med Norges største avløpsrenseanlegg VEAS. Prosjektgruppen besto av seks personer med stor faglig bredde og dybde, problemstillingen som skulle løses var «På hvilken måte kan syrevaskrutinen av ammoniakkstrippekolonne på VEAS effektiviseres?», oppgaven ble gjennomført som et forprosjekt.

Prosjektbeskrivelse

Hos VEAS er det en døgnkontinuerlig prosess hvor man produserer en nitratløsning for salg. Denne produksjonslinjen må regelmessig rengjøres for et kalkbelegg, dette ble gjort ved manuell betjening av håndventiler og andre oppgaver. Vi så på hvordan dette kunne automatiseres. 

Bedriften ønsket å automatisere for å redusere manuelle oppgaver, det vil gi en standardisert prosess som redusere feilbetjeninger. Tiltaket vil også forbedre HMS og samtidig frigjøre nøkkelpersonell på renseanlegget. Vi valgte å fokusere på selve automatiseringen av vaskeprosessen i forbindelse med syrevasken. Vi så på utskiftning av en eldre tank for oppbevaring av syre eller utarbeide en annen løsning for å gjøre påfylling eller håndtering av syre tryggere og enklere.

Bildetekst bilde 1 – #1 Strippekolonne, #2 Fyllegemer inni kolonne, #3 Seglass, #4 Befaring på VEAS

Gruppen deltok på en syrevask for å fjerne kalkbelegget, der vi fikk se hvordan den manuelle prosessen ble utført. Vi utarbeidet en funksjonsbeskrivelse for en automatisk prosess basert på pH regulering. For å holde kostnadene i prosjektet nede undersøkte vi om det var mulig å gjenbruke noe av utstyret. Vi fant ut at mange av ventilene kunne brukes videre om de ble modifisert, og alt annet av eksisterende rør og pumper kunne benyttes uten endringer. For å forbedre HMS anbefalte vi nye rør for å håndtere problemer med skumming under syrevasken. 

Bildetekst bilde 2 - #1 Kolonner, #2 Pumper og rør, #3 Syretank, #4 Skumming under syrevask

 

Samarbeidsbedrift

Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS).

Les mer om bedriften her: www.veas.nu

Prosjektgruppe