St.Hansfjellet barnehage

2020
Prosjekteringen av St. Hansfjellet barnehage som ligger sentralt i Fredrikstad. I samarbeid med oppdragiver Fredrikstad Kommune og samarbeidsbedrift Pro-Consult As skal problemstillinger som materialvalg, utforming, planløsninger, bærekonstruksjon, statiske beregninger og energiberegning løses av prosjektgruppen.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektgruppen har fått oppdraget av Fredrikstad Kommune om å finne en god løsning på å bedre St. Hansfjellet barnehage. Ved hjelp av samarbeidsbedrift Pro-Consult As har gruppen et ønske om å bistå tidlig i fasen i prosjektet for finne gode funksjonelle løsninger samtidig tenkte på miljø, kostnader og drift. Den eksisterende barnehagen forfaller og har udaterte løsninger, ved å utnytte seg av ekstra arealer som i dag finnes til disposisjon vil barnehagen kunne vokse og utnyttes mer lønnsomt.

St. Hansfjellet barnehage ligger svært nærme sentrum som gjør barnehagen attraktiv for Fredrikstad Kommune å satse på. En sentrum nært barnehage vil være med på å redusere CO2 utslipp da det er gode forhold for å ta kollektiv, sykle eller gå til barnehagen.

Prosjekteringen innebærer utforming og beregninger med bruk av massivtre. Det vil bli brukt beregningsprogrammer, enkle konstruksjonstegninger og BIM tegninger i ArchiCad.

Det skal også gjennomføres energiberegning i SIMIEN, produsere FDV dokumentasjon i den eksisterende barnehagen og den kommende. Priskalkyle og fremdriftsplan for byggeprosessen vil fremkomme. Underveis i hele prosjekteringen skal det tilstrebes å jobbe mot en energieffektiv og miljøvennlig barnehage. Et moderne bygg med utvidet funksjoner som aktivitetsrom som kan leies, vil dette bidra positivt til nærområdet.

Prosjektgruppe 

Fra venstre: Jens K. Edvardsen, Torstein Kase, Karl O. Holt, Victoria M. Belsby og Ole J. Holøs