Regulatorhavari Nexans

Hovedprosjektet er et samarbeid med Nexans Norway, avdeling Halden AS. I desember 2019 kortsluttet Toma-regulatoren som forsyner en test-høyspentgenerator i laboratoriet 6.

 

Prosjektgruppe 

Arne Johannes Tvete-Berger
arne.tberger@gmail.com
993 74 330
Kristian Oshaug Windahl
kwindahl4@gmail.com
476 33 954
Lars-Henrik Berg
larshenrikberg@hotmail.com
414 24 191
Michael Forsstrøm Heggen
Michael_heggen@hotmail.com
948 98 817
Sander Jørlo Jacobsen
sanderjacobsen95@gmail.com
473 28 808

Prosjektbeskrivelse

Prosjektgruppen har valgt å belyse følgende i oppgaven:

  • Fordeler og ulemper med å reparere eller bytte regulator
  • Forslag for å tilfredsstille krav om selektivitet i anlegget
  • Vedlikehold og sikker drift av regulatoren

Når Toma-regulatoren i laboratoriet 6 kortsluttet, oppdaget Nexans Halden at det ikke var selektivitet i høyspenningsfordelingen, noe som medførte at flere anleggsdeler ble spenningsløse.

På bakgrunn av dette ønsker Nexans Halden å få et forslag på forskjellige brytere og hvordan disse skal tidsinnstilles slik at selektiviteten blir ivaretatt.
Rapporten utreder følgende:

  • Mulige grunner til hvorfor den eksisterende regulatoren kortsluttet 
  • Reparere eksisterende regulator eller bytte til en ny med lavere effekt, tatt effektbehovet i betraktning
  • Krav og anbefalinger som skal og bør oppfylles når det gjelder drift, sikkerhet og vedlikehold ved et slikt anlegg
  • Kartlegging av rutinene til Nexans Halden, med tanke på drift av høyspenningsanlegg