Energieffektivisering av lakkeringsverksted

Dette prosjektet tar for seg muligheten for å energieffektivisere et lakkeringsverksted på 1800 m2. Bygget er fra 1998 og er lokalisert i Moss. Gjennom analyser og undersøkelser vil gruppen foreslå energieffektive tiltak som kan redusere driftskostnadene, samtidig som det gjør bygget mer fremtidsrettet og bærekraftig.

Prosjektgruppen skal utføre følgende: 

  • Kartlegging av bygg/innhente prosjektunderlag 
  • Kartlegge alternative tiltak for energieffektivisering 
  • Komme med energieffektive tiltak for å redusere dagens energiforbruk 
  • Prosjektere/beregne utvalgte tiltak 
  • Gi ett estimat og pris kalkulere 

Prosjektet startet med en grundig kartleggingsfase. I løpet av den tiden har vi analysert den nåværende installasjon og utforsket ulike alternativer for å forbedre energieffektiviteten i bygget. Dagens installasjon blir vurdert opp mot de nye tiltakene vi har kommet med. Det blir vurdert flere tiltak og vi påberoper oss retten til å begrense oppdraget til maksimalt 2-3 tiltak. Som et av tiltakene for å energieffektivisere bygget, vil det bli prosjektert ny led belysning og sett på nytt forbruk opp mot dagens halogenbelysning. Belysningen blir prosjektert etter NS-EN 12464-1:2021. For å gjennomføre lysberegninger, vil programmet Relux benyttes. Som en del av kartleggingsfasen for prosjektet har gruppen sett på flere mulige forbedringstiltak når det gjelder varmebehov til bygget. Bergvarmepumpeanlegg blir vurdert som et alternativ for å møte dagens varmebehov og gjøre bygget mer fremdriftsrettet og bærekraftig. Prosjektering av det nye anlegget vil skje etter gjeldende lover og forskrifter. 

Samarbeidspartner

Vi ønsker å rette en stor takk til Autolakk AS, som har gitt oss et slik spennende prosjekt og håper vi besvarer deres forventninger til oppdraget. 

Autolakk AS er et lakk og bilskadeverksted i Moss som holder til på Årvollskogen 41 og tilbyr blant annet hellakkering, flekklakkering og lakkering av deler, taksering og utbedring av forsikringsskader, oppbygging av veteranbiler, biloppretting, henting og bringing av biler.

bilde

Prosjektgruppen

Andreas Syversen Myhre
Andreas Syversen Myhre
Andreasimyhre@gmail.com
92 80 07 25
Halvor Cortsen Wøien
Halvor Cortsen Wøien
halvorwo@viken.no
47 35 03 69
Olegs Dubrovs
Olegs Dubrovs
olegsd@viken.no
96 81 12 03
Tobias Løgstrup Lange-Nielsen
Tobias Løgstrup Lange-Nielsen
tobias.lange-nielsen@hotmail.com
95 96 11 85